loading-img

Scudo

Scudo je tečno EC đubrivo sa bakrom.

Naučno dokazano da  SPREČAVA I LEČI NEDOSTATAK BAKRA, POVEĆAVA OTPORNOST BILJKE NA GLJIVIČNE I BAKTERIJSKE BOLESTI.

Delovanje Scuda je brzo i efikasno. Bakar se brzo ugrađuje i mobilan je unutar biljke zahvaljujući vezivanju bakra za biljne aminokiseline i glukonsku kiselinu.
ANTISTRES DEJSTVO SCUDO pomaže biljkama da brzo prevaziđu stres izazvan neravnotežom hranjivih elemenata.

SASTAV

Vodorastvorljivi bakar (Cu) 9.0%
Organski azot (N) 3,0%
Organska materija 27,5%
Ukupno biljnih aminokiselina 45 g/l
pH (1:5) 9.0
Specifična težina 1,3 kg/l


SCUDO JE POGODAN ZA ORGANSKU
PROIZVODNJU PREMA EC REG. 834/2007.

PRIMENA I DOZIRANJE
SCUDO je tečno đubrivo za folijarnu upotrebu. Doze inačin primene se određuju u
zavisnosti od prohteva i nutricijalnog stanja useva.
Tretirati u hladnijem delu dana (ujutro ili uveče).

U VINOGRADARSTVU:
Folijarno: 1-3l/1000 lit. vode. (ili 10-30ml na 10 L vode)
Ponoviti 2 ili 3 puta tretman nakon 10-12 dana ako je potrebno.

U VOĆARSTVU:
Folijarno: 0.75-1.5 lit/1000 lit. vode. Ponoviti 2 ili 3 putatretman nakon 10-12 dana ako je potrebno.

U POVRTARSTVU:
Folijarno: 0.5-1.5 lit/1000 lit. vode. Ponoviti 2 ili 3 puta tretman nakon 10-12 dana ako je potrebno.

PAKOVANJE:
100 ml
250 ml
1 lit
5 lit

MEŠANJE
SCUDO se može mešati sa većinom pesticida i đubriva (izuzev sa proizvodima koji nisu kopatibilni sa bakrom).
Pre upotrebe se preporučuje testiranje na maloj površini za kompatibilnost
sa ostalim proizvodima.

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...