loading-img

Rugby 15-SL

Totalni (neselektivni) herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih, širokolisnih i uskolisnih korova u zasadu voćaka.

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Rugby 15-SL je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Basta 15, Sirius, Cunami... On (Rugby 15-SL) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.
Na tržištu postoji veliki broj preparata sa ovom aktivnom materijom.

 Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Primena

Zasadi voća i vinogradi:

– 4,5 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.
– 7,5 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova (u split aplikaciji), kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

→ Sprečiti zanošenje preparata na zelene delove voćaka i vinove loze.
→ RUGBY® 15-SL deluje samo na zelene delove biljaka, tako da se može koristiti posle prve godine vegetacije, kada su stabla odrvenela.
→ Ne primenjivati kada je korov vlažan od kiše i rose.
→ Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone.

Aktivna materija Glufosinat-amonijum 150 g/l
Formulacija Koncentrovani rastvor (SL)
Utrošak vode 200-400 l/ha
Karenca: 21 dan

 

Preparati na bazi iste aktivne materije registrovani su u okolnim zemljama za primenu u zasadima vinove loze (zasadi viših uzgojnih oblika), zasadima maline, kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje koji su u suvom stanju, na nepoljoprivrednim površinama, u usevima suncokreta, soje (u fazi zrenja tj.kada je seme crne boje) i uljane repice (u fazi zrenja, kada je 30% listova opalo) kao desikanti, i u usevu krompira za uništavanje cime krompira pre vađenja krtola.

SPEKTAR DELOVANJA

a) dobro suzbija (>90%) sledeće vrste: Ambrosia artemisiifolia, Lactuca serriola, Reseda lutea, Stellaria media, Plantago minor i Stenactis annua

b) zadovoljavajuće suzbija (75%-90%) sledeće vrste: Cirsium arvense, Hordeum
murinum, Sonchus oleraceus, Taraxacum o fficinale, Conyza canadensis i Sorghum halepense.

PREPORUKE:

Prednost herbicida Rugby 15 SL je u tome da se može upotrebiti u voćnjaku i za vreme vrućih letnjih dana jer na vrućini ne isparava.

- Preparat je fitotoksičan ukoliko dospe na zelene delove voćaka i čokote vinove loze.
- Poponac tretirati u fazi cvetanja, a travne pre cvetanja. Deluje samo na zelene delove, tako da se može koristiti već posle prve godine vegetacije, kada su stabla odrvenela.
- Korenovi izbojci voćaka i vinove loze mogu se uništavati bez uticaja na biljku.
- Tretiranja izvesti uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m²).
- Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, osim u zasadima voća i vinove loze, pod sledećim uslovima:
- površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od vodozaštitnih zona i voda;
- rubne zone (200-500 m) moraju se tretirati sa zemlje;
- brzina vetra ne sme biti veća od 2-3 m/s;
- utrošak vode je 50-100 l/ha.

 

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...