loading-img

Romectin 18 EC

Insekticid za suzbijanje štetnih grinja i insekata u zasadu kruške, maline i kupine.

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Romectin 18 EC je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Bektin, Abastate, Akaristop, Vertigo, Vertimec... On (Romectin 18 EC) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

 Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Primena:

Romectin 18 EC je insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetnih grinja i insekata (Panonychus ulmi-crvena voćna grinja i Psylla piri – kruškina buva).

Primenjuje se u vreme masovnog piljenja larvi,tokom vegetacije, posle opadanja kruničnih listića (BBCH 69) odnosno od fenofaze precvetavanja. U krušci je optimalan momenat primene nakon cvetanja kada suzbija i kruškine grinje. Najkasnija primena je kraj maja početak juna.

Primenjuje se uz dodatak mineralnog ulja ili okvašivača u koncentraciji 0,1% + 0,25-0,3% mineralno ulje (10 ml + 0,3% u 10 litra vode). Utrošak vode po hektaru 1000 litara.

Izbegavati primenu na temperaturama preko 28 C. Maksimalan broj tretmana tokom vegetacije 2 puta sa razmakom između tretiranja 8-10 dana.

Dobro se meša sa većinom pesticida i folijarnih đubriva. Ne meša se sa preparatima na bazi kaptana,bakra i sumpora kao i sa preparatima sa kiselom i alkalnom reakcijom.

Aktivna materija Abamektin 18 g/l
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Količina primene kruška, malina, kupina 0,05%-0,075%
(0,5-0,75l/ha)
Utrošak vode 600-1000 l/ha (kruška), 300-600 l/ha (malina, kupina)
Karenca: 14 dana kruška, 7 dana malina i kupina.

 

Navedeni preparati imaju registraciju za:

Kruška 0,075% (samostalno) (7,5 ml u 10 l vode na 100 m2) ili uz dodatak Nitropol S (1,3%) ili uz dodatak 0,1 % Vin Film
- Tretiranje u vreme masovnog piljenja larvi, posle opadanja kruničnih listića
Jabuka 0,075% ili uz dodatak Nitropol S (1,3%)
- Tretiranje po pojavi prvih pokretnih formi i u fazi precvetavanja
Krompir 0,75 l/ha ili uz dodatak Vin Film 0,3 l/ha
- Tretiranje u vreme masovnog piljenja larvi
Ukrasno bilje u zaštićenom prostoru 0,05 % (5 ml u 10 l vode na 100 m2) ili uz dodatak 0,15 Vin Film
- Tretiranje u vreme masovnog piljenja larvi
Malina 0,075 – 0,1 % ili uz dodatak 0,1 % Vin Film
- Tretiranje po pojavi pokretnih formi
Paradajz 0,05% (5 ml u 10 l vode na 100 m2) ili uz dodatak 0,15 % Vin Film
- U vreme pojave prvih jedinki
Ukrasno bilje u zaštićenom prostoru 0,05 % (5 ml u 10 l vode na 100 m2) ili uz dodatak 0,15 Vin Film
- Tretiranje u vreme masovnog piljenja larvi

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko na?eg sajta.

Za ukupan iznos ra?una:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porud?bine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine mo?ete na?i ovde...