loading-img

Rezon

Herbicid u obliku koncentrovane suspenzije - SC, svetlo smeđe boje

Aktivna supstanca:TERBUTILAZIN

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Rezon je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Azin, Terbis, Zeazin... On (Rezon) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

PRIMENA: REZON je selektivni, translokacioni herbicid. Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u:

1. merkantilnom i silažnom kukuruzu, posle setve, a pre nicanja useva i korova ili posle nicanja kukuruza do faze trećeg lista (faze 00-13 VVSN skale), a korovi još nisu iznikli ili su u fazi nicanja, u količini:
- 1,5 l/ha (15 ml na100 m2), za aridna područja i zemljišta sa 1-3% humusa
- 1,5-2,5 l/ha (15-25 ml na 100 m2), za humidna područja i zemljišta sa više od 3% humusa

2. usevu suncokreta, posle setve, u količini 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100 m2), posle setve, a pre nicanja useva i korova
Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2-4 l na 100 m2).
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom.

SPEKTAR DELOVANjA: Jednogodišnji širokolisni korovi

Vrste korova koje dobro suzbija:
Jednogodišnji širokolisni korovi: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris), pepeljuga obična (Chenopodium album), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua).

Vrste korova koje zadovoljavajuće suzbija:
Jednogodišnji širokolisni korovi:
tatula obična (Datura stramonium), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum).

Vrste korova koje slabo suzbija:
Jednogodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

NAPOMENE: Ne sme se primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabim humoznim zemljištima (<1% humusa), zbog ispirljivosti.
U slučaju preoravanja ili prevremenog skidanja useva na tretiranim površinama se može sejati samo kukuruz.
Ako dođe do zanošenja preparata može doći do oštećenja šećerne repe, lucerke i povrća.

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:
Mogućnost mešanja (kompatibilnost): Može se mešati sa preparatima na bazi S-metolahlora, izoksaflutola, mezotriona.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata pre berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene preparata za kukuruz i suncokret.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju ili zatvorenom prostoru posle primene): 1 dan.

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...