loading-img

Revit®330

Selektivni herbicid za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u kukuruzu

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Revit®330 je preparat koji ima istu aktivnu materiju, kolicinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati: Zanat, Pendistop... On (Revit) moze da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

 Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Delovanje

Revit®330 EC je selektivni, sistemični, rezidualni herbicid iz hemijske grupe dinitroanilina. Korovi ga usvajaju i preko korena i lista. Jednom translociran do tačaka rasta korova, Revit 330 EC zaustavlja deljenje ćelija i time sprečava klijanje semena i rast mladih korovskih biljaka. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji stvaranja mikrotubula. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): K1

Aktivna materija Pendimetalin 330 g/l

Formulacija Koncentrat za emulziju (EC)

Primena

Kukuruz
• 4 -6 l/ha (40-60 ml na 100m²)

Vreme primene:
Posle setve, a pre nicanja kukuruza.

Utrošak vode 200-400 l/ha

Karenca Obezbeđena vremenom primene

Preporuke i napomene vezane za primenu
Ne sme se koristiti na:
- vrlo slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa);
- na površinama za proizvodnju mladog luka za salatu, luka iz presadnica, za proizvodnju ranih sorti paprike i korenastog povrća;
- u staklenicima I drugom zaštićenom prostoru;
- u slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva može se sejati samo kukuruz, a nakon 3 meseca od primene i krompir, soja, suncokret, pšenica, duvan, paradajz, paprika, kupus, luk.

 

Pored pomenute namene, postoje herbicidi sa ovom aktivnom materijom koji imaju registracijuj još u:

Krompiru 4-6I/ha tretiranjem posle sadnje a pre nicanja

Suncokret i soja 4-6l/ha tretiranjem pre setve uz plitko unošenje u zemljište ( inkorporaciju)

Paradajz, paprika, kupus ( iz rasada ) tretiranjem pre rasdjivanja

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJI USKOLISNI KOROVI: veliki muhar (Echinochloa crus-galli ), muharike (Setaria spp .), svračica crvena (Digitaria sanguinalis ).
JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: štir (Amaranthus retroflexus ), palamida njivska iz semena (Cirsium arvense ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), konica obična (Galinsoga parviflora ), broćika lepuša (Galium aparine ), tušt obični (Portulaca oleracea ), ljutići (Ranunculus spp .), gorušica poljska (Sinapis arvensis ) čistac obični (Stachis annua ), čestoslavica persijska (Veronica persica).

VRSTE KOROVA KOJE SUZBIJA ZADOVOLJAVAJUĆE:

JEDNOGODIŠNJI TRAVNI KOROVI: mišji repak (Alopecurus myosuroides ), stršac obični (Apera spica-venti ).
JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: loboda obična (Atriplex patula ), šilj (Cyperus rotundus ), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum ), kamilica (Matricaria spp .), bulka obična (Papaver rhoeas ), dvornici (Polygonum spp .), gorčika obična (Sonchus oleraceus ), mišjakinja obična (Stellaria media ), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense ).

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...