loading-img

Rafal 120

Herbicid u obliku koncentrata za emulziju – EC, smeđe boje

Aktivna materija: KLETODIM

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Rafal je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Lector Super, Kletox... On (Rafal) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

PRIMENA: RAFAL 120 je selektivni, translokacioni herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova u usevima soje, suncokreta, lucerke, krompira, šećerne repe, graška, paprike, paradajza, dinje, lubenice, krastavca, crnog i belog luka, pasulja, kupusa i mrkve, u količini:

0,8 l/ha (8 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) korova, kao što su crvena svračica (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echinochloa crus-galli), vrste iz roda Setaria (muhari) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense)

1,2 l/ha (12 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova, kao što je sirak divlji iz rizoma (Sorghum halepense)

2 l/ha (20 ml na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova, kao što je pirevina obična (Agropyrum repens) Primenjuje se posle nicanja useva, kada su korovi u fazi 2-5 listova. Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2-4 l na 100 m2).

Maksimalni broj tretiranja u toku godine na istoj površini u toku godine: jednom.

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:
Mogućnost mešanja (kompatibilnost): Može se mešati sa većinom insekticida i fungicida. Pre mešanja sa drugim preparatima, posebno različitih formulacija proveriti njihovu kompatibilnost.
Nemogućnost mešanja (inkompatibilnost): He meša se sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata pre berbe, odnosno žetve): Obezbeđena vremenom primene - soja, suncokret, lucerka, krompir, šećerna repa. 30 dana - grašak, paprika, paradajz, dinja, lubenica, krastavac, crni luk, beli luk, pasulj,kupus i mrkva.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru):
Obezbeđena sušenjem depozita (do 6 časova posle tretiranja).

 

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...