loading-img

Queen

QUEEN

Aktivna materija: Azoksistrobin 250 ± 6 g/l

Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Karenca: 21 dan; krompir 14 dana; malina 10 dana

MBT: 3

MDK(mg/kg): 2,0 - grožđe

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

QUEEN je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Exacta, Quadris, Teatar, Globastar, Promesa, Azoxystar... On (Queen) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Vinova loza 0, 075% (7, 5 ml u 10l vode) Tretiranje se vrši preventivno pre pojave simptoma počev od razvijena tri lista do početka sazrevanja – početak šarka (BBCH 13 do 81)
Krompir 0,75 l/ha (7,5 ml u 2 do 4 l vode na 100 m²) Preventivno tretiranje u vreme kada se ostvare uslovi za zaraze ili najkasnije po pojavi prvih simptoma
Malina 0,075 % (7,5 ml u 6 do 10 l vode na 100 m²) Preventivna tretiranja, tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja (faze 61 BBCH skale)
DELOVANJE:

Queen pripada grupi Strobilurina i inhibira mitohondrijalnu respiraciju (disanje) blokiranjem transporta elektrona između citohroma b i c1 . Inhibira klijanje spora (antisporulativna aktivnost) te sprečava rast micelije. Primenjuje se za suzbijanje velikog broja patogenih organizama koji parazitiraju različite gajene biljke (voće, povrće).

SPEKTAR DELOVANJA:

Queen je sistemični fungicid koji se primenjuje u vinovoj lozi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), plamenjače krompira (Phytophthora infestans), sušenja lastara maline ( Didimella applanata).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Može se mešati sa većinom insekticida i fungicida. Pre upotrebe proveriti kompatibilnost sa drugim preparatima. Odmerenu količinu preparata sipati u rezervoar prskalice koji je 2/3 ispunjen vodom, uz neprestano mešanje dodati preostalu količinu vode. Preparat se primenjuje prskanjem ili orošavanjem svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Sporedno deluje na truleži i pepelnice. Depozit preparata na biljci je vrlo postojan. Treba ga primenjivati preventivno.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...