loading-img

Quadris

QUADRIS

Formulacija: koncentrovana suspenzija - SC
Aktivna materija: 250 g/l azoksistrobina (tehn. cist. 93%)

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Quadris je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Exacta, GlobastarTeatar, QueenPromesa, Azoxystar... On (Quadris) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Primena: Koristi se u:
1) usevima krompira i paradajza, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) u kol. 0,75 I/ha (7,5 ml na 100 m²), preventivnim tretiranjem (u vreme kada se ostvare uslovi za sekundarne zaraze) ili najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja;
2) usevu krastavca, za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis), u kol. 0,75 I/ha (7,5 ml na 100 m²), preventivno od dva prava lista (faze 12/102 BBCH-skale);
3) zasadu maline, za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara-belih mladara (Didymella applanata), u konc. 0,035% (3,5 ml u 10 I vode), preventivnim tretiranjem, tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja;

4) zasadu vinove loze, za suzbijanje:
a) prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u konc. 0,075% (7,5 ml u 10 I vode), tretiranjem po pojavi prvih pega primarnih zaraza;
b) pepelnice (Uncinula necator), u konc. 0,075% (7,5 ml u 10 I vode), tretiranjem preventivno, najkasnije po pojavi prvih simptoma;

Azoksistrobin ima jedinstvene osobine. Deo materije nakon primene postepeno prodire u list štiteći biljno tkivo, dok ostatak ostaje na površini lista sprečavajući pojavu novih infekcija. Azoksistrobin ima visoku fungicidalnu aktivnost i odličnu selektivnost za gajene biljke, a takođe je nisko otrovan za životnu sredinu. Azoksistrobin, lako prodire kroz ćelijske zidove fitopatogenih gljiva i ispoljava svoje delovanje u mitohondrijama (ćelijskim organelama) u kojima se proizvodi sva energija potrebna za život gljive. Ostavši bez energije, gljiva uginjava a biljka ponovo uspostavlja svoju normalnu aktivnost.

Preporuka za primenu:
Quadris se u svim usevima i zasadima primenjuje isključivo preventivno, pre nastanka infekcije, a najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti. Za određivanje momenta tretiranja pratiti preporuke prognozno-izveštajne službe. Broj tretiranja je ograničen na tri u svim usevima i zasadima, uključujući i primenu drugih fungicida iz grupe strobilurina.

Karenca
3 dana za paradajz, 4 dana za krastavac, 10 dana za malinu, 14 dana za krompir i 21 dan za vinovu lozu.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...