loading-img

Pyrus 400-SC

Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Pyrus je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Botus, Pehar... On (Pyrus) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

PRIMENA:

Vinova loza 2 – 2,5 l/ha. Tretiranjem u fazi precvetavanja do zatvaranja grozda (faze 68/77 BBCH skale)

Malina 2,5 l/ha. Od početka do punog cvetanja (faze 55-65 po BBCH skali)

Jabuka 1,0 l/ha. Preventivni tretman pre uslova za ostvarenje zaraze počev od faze ”mišje uši” pa nadalje (od faze 54 BBCH) skale

Karenca: Jabuka OVP; 35 dana za vinovu lozu; 14 dana za malinu

MBT: dva piuta

DELOVANJE:
Najaktivniji je u fazi cvetanja i precvetavanja,deluje i gasnom fazom tj parama. Kroz biljku se kreće translaminarno tj. prodire na drugu stranu zelene mase.

SPEKTAR DELOVANJA:
Pyrus 400 SC je fungicid sa sistemičnim i protektivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača
sive truleži vinove loze (Botrytis cinerea), kod vinoveloze i maline
čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

PREPORUKE I NAPOMENE:
Tretiranja izvoditi u intervalu 6 do 8 dana izmedu tretmana.
Aktivna materija se usvaja već nakon 2 sata od tretiranja.
Vinovu lozu prskati preventivno ili pri prvim simptomima bolesti (u precvetavanju, zatvaranju grozda ili šarka. Grozdovi trebaju biti okupani sredstvom za zaštitu, preporučena količina vode je 1000 l /ha.
Jedan od fungicida koji deluje na niskim temperaturama iznad 5 C.
Može se mešati sa vecinom preparata osim: alkalne reakcije, na bazi sumpora i bordovske čorbe.
Ukoliko se primenjuje u zatvorenom prostoru pri visokoj relativnoj vlažnosti vazduha (>80%) može biti fitotoksičan za pojedine biljke iz familije Solanaceae (paprika, paradajz) izazivajući smeđe pege na listu.
Kvalitetna formulacija preparata obezbedjuje dobru lepljivost i kvalitetnu aplikaciju na biljci, sa akcentom na eradikativno delovanje (onemogućava gljivi da sporuliše- izbaci konidije i tako prekida životni ciklus razvoja gljive).

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...