loading-img

Presing

PRESING

Opis SISTEMIČNI fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradiktivnim delovanjem

Aktivna materija PROPIKONAZOL, iz grupe Triazole

Sadržaj aktivne materije 250g propikonazola / litar

Formulacija EC koncentrat za emulziju

NAPOMENA(Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Presing je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Tilt 250 EC, Tenor 250 ec,... On (Presing) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

 Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

 

Delovanje Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradiktivnim delovanjem.

Koristi se za suzbijanje bolesti u vinogradima, pšenici, ječmu i zasadima višnje. Mehanizam delovanja se zasniva na inhibiranju sinteze ergosterola i sprečavanju razvoja gljive.

Karenca 35 dana za vinovu lozu, pšenicu i ječam, a za višnju je određena vremenom primene

Doza/koncentracija 0,01 – 0,05% ( u zavisnosti od kulture koja se tretira i bolesti )

Primena:

Koristi se za suzbijanje pepelnice vinove loze, pepelnice,rdje, sive pegavosti lista i klasa kod pšenice i ječma, kao i prouzrokovača sušenja cvetova i rodnih grančica višnje.

PRESING je sistemični fungicid koji prodire u sve zelene delove biljke i deluje:

Preventivno, sprečava zarazu

Kurativno, leči biljku nakon zaraze

Eradikativno, onemogućava plodonošenje patogena

Primena Presinga:

PRESING se primenjuje za suzbijanje prouzrokovača: Pepelnice vinove loze, Pepelnice pšenice i ječma. Rđe pšenice i ječma, sive pegavosti lista i klasa pšenice i ječma, sušenje cvetova i rodnih grančicakod višnje.

Apple blossoms

DELOVANJE PRESINGA:

U roku od 6 sati od primene, propikonazol se u biljci prenosi uzlaznim sokovima, prelazi potpuno u biljku i kiša ga ne može isprati. Trajanje dejstva od 15 do 20 dana. Interval između dvatretiranja iznosi 14-21 dan.
U slučaju pojave bolesti, zaustavlja dalje širenje dok je bolest u početnom stadijumu.
Zaštitno dejstvo se produžuje na novoizrasle lastare i na grozdove. Na dejstvo ne utiču niske ili visoketemperatureuvremenu primene.
Presing ne zadržava porast lišća i lastara i povoljno utiče na kvalitet grožđa.
Presing nema nikakvog uticaja na ukus grožđa, na procesvrenja, ni na organoleptička svojstva vina.

MOGUĆNOST MEŠANJA:
Ne meša se sa bordovskom čorbom i jakim kiselinama i bazama.
Meša se sa preparatima na bazi ciprokonazola i difenokonazola.

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...