loading-img

Plamen

Herbicid u obliku koncentrovanog rastvora - SL, smeđe boje

Aktivna materija: DIKAMBA DIMETILAMONIJUM

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Plamen je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Dragon, Agrodimark, Colosseum... On (Plamen) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

PRIMENA: PLAMEN se koristi kao selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevima silažnog i merkantilnog kukuruza (bez poduseva), u količini 0,5- 0,7 l/ha (5 – 7 ml na 100 m2), tretiranjem kada je kukuruz u fazi 5 listova (faza 15 BBCH skale), a korovi od faze kotiledona do razvijenih 6 listova. Utrošak vode: 200 –400 l/ha (2 – 4 l na 100m2).
Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine: jednom.

SPEKTAR DELOVANjA:

Dobro suzbija:
Jednogodišnji širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), štirbljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuge (Chenopodium sp.), konica obična (Galinsoga parviflora), tušt obični (Portulaca oleracea), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum), vrste iz roda Sonchus sp. (gorčike), čistac jednogodišnji (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium).

Zadovoljavajuće suzbija:
Jednogodišnji širokolisni korovi: lipica teofrastova (Abuthilon teophrasti), tatula obična (Datura stramonium), poljsko grožđe (Polygonum amphibium), gorušica poljska (Sinapis arvensis).
Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis), vrste iz roda Euphorbia sp. (mlečike).

Slabo suzbija:
Jednogodišnji širokolisni korovi: dvornik ptičiji (Polygonum aviculare).

NAPOMENE: Ne sme se primenjivati: u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.); na vrlo slabo humoznim zemljištima (< 1% humusa) i kraškim područjima, zbog izrazite ispirljivosti; na temperaturama iznad 25 C.

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:
Mogućnost mešanja (kompatibilnost): Može se mešati sa preparatima na bazi: bromksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MSRA, mekopropa, triklopira.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe/žetve): Za silažni i merkantilni kukuruz obezbeđena vremenom primene

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Plamen je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Dragon, Agrodimark, Colosseum... On (Plamen) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...