loading-img

Oktagon® 960

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu suncokreta

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Oktagon® 960 je preparat koji ima istu aktivnu materiju, kolicinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati: Dual gold, Tender, Mont, Basar, Telus... On (Oktagon) moze da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

 Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Delovanje

Oktagon® 960 EC je selektivni sistemični (translokacioni) herbicid iz grupe hloracetamida. Korovske biljke ga absorbuju korenom i izdancima. Mehanizam delovanja mu se zasniva na inhibiciji ćelijske deobe. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): K3.

Aktivna materija S-metolahlor 960 g/l

Formulacija Koncentrat za emulziju (EC)

Primena

Suncokret:
– 1 l/ha, na humoznim zemljištima (3-5% humusa)
– 1,2 l/ha, na jako humoznim zemljištima (više od 5% humusa)

Vreme primene:
Posle setve, a pre nicanja useva i korova.

Utrošak vode 200-400 l/ha

Karenca : Obezbeđena vremenom primene

Preporuke i napomene vezane za primenu
-U slučaju prevremenog preoravanja, na tretiranoj površini majmanje 6 meseci od tretiranja ne smeju se sejati jara žita i drugi uskolisni usevi. Na tertiranim površinama mogu se odmah sejati kukuruz, grašak, soja i pasulj.
-6 meseci nakon primene mogu se sejati paradajz, ozima pšenica, ozimi ječam i lucerka.
- 12 meseci nakon primene mogu se sejati paprika, luk, krastavac i strna žita.

 

Pored pomenute namene, postoje herbicidi sa ovom aktivnom materijom koji imaju registracijuj još u:
Kukuruzu, Soji i Šećernoj repi – 1,4l/ha, Posle setve pre nicanja

Karanca:
silažni kukuruz - 70 dana
kukuruz za zrno, soja, šećerna repa - Obezbedjeno vremanom primnena

SPEKTAR DELOVANJA

Dobro suzbija uskolisne jednogodišnje korovske vrste: proso korovsko (Echinochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense) i širokolisne korovske vrste kao što su štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), tušt obični (Portulaca oleracea).

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...