loading-img

Nutri Engorde

Ovaj preparat se koristi:

u voćarstvu ( JabukaKruškaBreskvaKajsijaTrešnjaVišnjaŠljivaMalinaKupinaJagoda...)

u vinogradardarstvu ( vinova loza )

 u povrtarstvu ( ParadajzPaprikaKrastavacPlavi PatlidžanKupusKarfiolRotkvica I RotkvaLubenicaDinjaTikvicePasuljBoranijaSalata...)

u ratarstvu ( KukuruzPšenicaUljana RepicaSuncokretLucerkaSojaCrvena Detelina ...)

NAPOMENA: uz pomoć gore navedenih linkova možete doći do programa folijarne ishrane za tražene kulture.


Sadržaj hranljivih materija:
Fosfor (као P2O5) 10 % Kalijum (као K2O) 8 % Mangan (Mn) 0,1% Zink (Zn) 0,1%

Oblik formulacije: tečnost - rastvor

PRIMENA:
NUTRI ENGORDE primenjuje se za prihranu svih voćarskih i vinogradarskih i povrtarskih kultura.

Količina za primenu:
Primenjuje se u količini 2-3 L/ha rastvoreno u količini tečnosti odgovarajućoj za tretiranje pojedinih kultura po jedinici površine zemljišta (1ha) (600 l vode po ha za povrtarske kulture i 800-1000 l vode po ha za voćarske kulture). Prilikom tretiranja useva preko sistema za navodnjavanje Nutri Engorde se koristi u količini 3-5 l /ha, rastvoreno u određenoj količini trečnosti odgovarajućoj za tretiranje pojedinih kultura po jedinici površine zemljišta (1ha) (600 l vode po ha za povrtarske kulture i 800-1000 l vode po ha za voćarske kulture).

Vreme primene:
NUTRI ENGORDE primenjuje se u toku perioda formiranja plodova i tokom njihovog sazrevanja i to: a) 20-30 dana pre berbe jabuka, krušaka, dunja, šljiva, nektarina, breskvi, kajsija, trešanja i višanja; b) 15-20 dana pre berbe malina, jagoda, kupina; c) 20.30 dana pre berbe paprika; d) 15.20 dana pre berbe paradajza; e) 20.30 dana pre berbe vinove loze

Način primene:
Primenjuje se folijarno (ručno, iz atomozera ili sa traktorskih prskalica) ili zalivanjem preko fertigacionih zalivnih sistema u preporučenim koncentracijama.

Broj tretmana u toku godine:
Prema potrebi biljaka (2 i više puta u toku sezone).

Specifičnosti: NUTRI ENGORDE ne mešati sa proizvodima koji sadrže kalcijum.

Način rukovanja i skladištenja - Rukovanje:
Prilikom prskanja pridržavati se mera uobičajenih za rukovanje hemikalijama. Držati proizvod u čvrsto zatvorenom kontejneru, da ne dođe u kontakt sa kožom i očima. Ne koristite silu za otvaranje proizvoda. Pri radu zabranjeno je jesti, piti i pušiti.Pri manipulaciji nositi preporučenu zaštitnu opremu. Skladištenje: Skladištiti u originalnoj ambalaži na temperaturu 5-30°C u suvoj dobro ventilisanoj prostoriji daleko od toplotnih izvora i sunca. Držati dalje od oksidacionih, kiselih ili alkalnih sredstava. Nakon otvaranja, neutrošeni sadržaj u kontejneru pažljivo zatvoriti i držati uspravno da bi se srečilo curenje.

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...