Poljoprivredna apoteka online po vašoj meri

Nitropol S

Klasa: Akaricid i insekticid

Aktivna materija: Parafinsko ulje/Belo mineralno ulje 98, 8 % w/w ± 25g/l (Teh. čistoće 100 %)

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Nitropol S je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Ovitex, Letol, Galmin, Inter D... On (Nitropol S) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen plavom bojom.


Formulacija: EC - koncentrat za emulziju
Karenca: OVP za zimske tretmane, a kada se koristi za letnje tretiranje jabuke - 21 dan
MBT: 1 za zimsko tretiranje, u toku vegetacije dva puta sa razmakom između dva tretiranja - 14 dana.

Primena:

Jabuka 1,3 % (0,13 l na 10 litara vode) Primenjuje se od fenofaze razvoja jabuke 10 po BBCH skali (zimsko tretiranje) i tokom vegetacije po pojavi pokretnih formi crvene voćne grinje (letnje tretiranje).
Kruška 1,3 % (0,13 l na 10 litara vode) Primenjuje za zimsko tretiranje kruške, neposredno pre odlaganja jaja C. pyri.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju crvene voćne grinje (Panonicus ulmi ) u zasadu jabuke i obične kruškine buve (Cacopsylla pyri ) u zasadu kruške.

PREPORUKE I NAPOMENE:

Izbegavati tretiranja biljaka oslabljenih dužom sušom (oslabljeni turgor). Preparat se meša sa preparatima na bazi bakra, a ne sme se mešati sa jedinjenjima koja u sebi sadrže sumpor (kaptan,
hlorotalonil) i elementarnim sumporom. Ukoliko se primeni prema uputstvu za upotrebu, preparat nije fitotoksičan za jabuku i krušku. Određenu količinu preparata treba, uz stalno mešanje, preneti u sud u kome se nalazi preostala količina vode. Preparat se primenjuje svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretirnje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preporučena količina tečnosti je 1000 l/ha.
Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda) tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Ne izlivati i bacati u kanalizaciju koncetrat, tečnost od tretiranja i pranja opreme.

 

Popust

Nitropol S 5lit

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

3059

Cena sa PDV-om

2.378,66 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Nitropol S 200ml

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

3491

Cena sa PDV-om

166,29 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu

Nitropol S 1lit

Opis

Jedinica mere

kom

Šifra

426

Cena sa PDV-om

492,23 rsd

* Troškovi dostave nisu uračunati u cenu