loading-img

Mustang

Aktivna materija: Florasulam 6,25 g/l + 2,4- D-2-EHE 300 g/l

Primena:

Kukuruz 0,5 - 0,6 l/ha, do faze 5 razvijenih listova kukuruza (BBCH 00-15)

Pšenica, ječam 0,5 - 0,6 l/ha, od početka bokorenja do pojave drugog kolenca, kada su korovi u fazi intenzivnog porasta.

Karenca: OVP

DELOVANJE:
Mustang se vrlo brzo se usvaja lišćem, širi do tačaka rasta i tako za nekoliko sati zaustavlja dalji razvoj korova.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI:
Lepuša, broćika (Galium aparine ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), kamilica (Matricaria chamomilla ), štir obični (Amaranthus retroflexus ), štir bljutavi (Amaranthus blitoides ), prstenak poljski (Anthemis arvensis ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), tarčužak obični (Capsella bursa-pastoris ), šavornjak obični (Consolida regalis ), lanilist obični (Linaria vulgaris ), bulka obična (Papaver rhoeas ), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum ), gorušica poljska (Sinapis arvensis), mišjakinja obična (Stellaria media ), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense ), čestoslavica (Veronica persicae ), mrtva kopriva (Lamium purpureum ), dimnjača obična (Fumarium officinalis ), tatula obična (Datura stramonium ), ljubičica poljska (Viola arvensis), boca obična (Xantium strumarium ), pomoćnica obična (Solanum nigrum ).

VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI:
Palamida njivska (Cirsium arvense), nana poljska (Mentha arvensis ), bokvica velika (Plantago major), maslačak obični (Taraxacum officinale ), gorčika poljska (Sonchus arvensis ).

PREPORUKE I NAPOMENE:
Rani tretmani pšenice protiv korova donose uslove za optimalizovani rast pšenice i svakako ostvarenje viših prinosa.
Mustang je jedini preparat koji deluje istovremeno na Gallium aparine i Mathricaria spp. od nicanja do porasta 25 cm.
Zbog fitotoksičnosti treba sprečiti zanošenje kapi na susedne useve.
Tretirati po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, pri dnevnim temperaturama između 5 - 25°C, kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva.
Na istoj površini u toku godine može se primeniti samo jednom.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...