loading-img

Mido

Mido je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje krompirove zlatice, lisnih vaši i tripsa.

Аktivna materija:
Imidakloprid 200 g/l

Formulacija:
Koncentrovani rastvor (SL)

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Mido je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati  Gat GoCoup, Confidor...

Na trzistu postoje preparati sa istom aktivnom materijom, drugacijom formulacijom i vecom kolicinom aktivne materije: LoboWarrant...

On (Mido) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Primena
Jabuka:
– Zelena jabukina lisna vaš (Aphis pomi); 0,02-0,025%, odnosno (2-2,5 ml preparata na 10 l vode), nakon pojave prvih kolonija.
Krompir:
– Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata); 0,2-0,3 l/ha, od početka piljenja pa do trećeg larvenog uzrasta.

Preporuke i napomene vezane za primenu
- Pogodan za upotrebu u zasadima kruške jer, u kombinaciji sa odgovarajućim partnerom ima odlično delovanje na kruškinu buvu.
- Preporučuje se alternativno korišćenje sa insekticidima iz drugih grupa, kako ne bi došlo do pojave rezistencije.
- Kompatibilan je sa raznim fungicidima, kao što su: azoksistrobin, metalaksil, imazalil i dr.
- Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...