loading-img

Mido

Delovanje
Mido 20% SL je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem iz grupe neonikotinoida. Aktivna materija imidakloprid ima izraženu translaminarnu aktivnost (kretanje u okviru lista), kao i sposobnost kretanja kroz celu biljku. Odlukuje se brzim i dugotrajnim delovanjem na štetne insekte. Preparat može da obezbedi dugotrajnu zaštitu jer ima rezidualno delovanje i do 30 dana. Deluje na odrasle forme insekata (adulticidno) i na sve larvene stadijume (larvicidno).

Primena
Jabuka:
– Zelena jabukina lisna vaš (Aphis pomi); 0,02-0,025%, odnosno (2-2,5 ml preparata na 10 l vode), nakon pojave prvih kolonija.
Krompir:
– Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata); 0,2-0,3 l/ha, od početka piljenja pa do trećeg larvenog uzrasta.

Preporuke i napomene vezane za primenu
 - Pogodan za upotrebu u zasadima kruške jer, u kombinaciji sa odgovarajućim partnerom ima odlično delovanje na kruškinu buvu.
- Preporučuje se alternativno korišćenje sa insekticidima iz drugih grupa, kako ne bi došlo do pojave rezistencije.
- Kompatibilan je sa raznim fungicidima, kao što su: azoksistrobin, metalaksil, imazalil i dr.
- Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...