loading-img

Metod 480 Sc

Fungicid u obliku koncentrovane suspenzije -SC, bež-žute boje

Aktivna materija: KAPTAN

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Metod je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Capi, Zupavent... On (Metod) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

PRIMENA: METOD 480SC se koristi kao nesistemični kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem, koji se koristi u:

Zasadima jabuke i kruške: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis i Venturia pyrina), tretiranjem preventivno, tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zaražavanje, u količini primene 2-3l/ha (20-30 ml na 100m²).

Zasadima koštičavog voća (trešnje, višnje, breskve, kajsije, šljive): za suzbijanje prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophilla), tretiranjem preventivno, tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zaražavanje, u količini primene 2-3l/ha (20-30 ml na 100m²).

Zasadu šljive: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Polystigma rubrum), tretiranjem preventivno, tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zaražavanje, u količini primene 2-3l/ha (20-30 ml na 100m²).

Zasadu vinove loze: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), tretiranjem preventivno, tokom vegetacije, pre ostvarivanja uslova za zaražavanje, u količini primene 2-3l/ha (20-30 ml na 100m²).

Zasadu jagode: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), tretiranjem od početka cvetanja do punog cvetanja (faze 55-56 BBCH skale) i prouzrokovača pegavosti lista (Mycosphaerella fragariae), tretiranjem tokom vegetacije, vodeći računa o karenci, u količini primene 2-3l/ha (20-30 ml na 100m²).

Utrošak vode: 1000 l/ha (10 l na 100m²) u zasadu jabuke, kruške, koštičavog voća, 600 l/ha (6 l na 100 m2) u zasadu vinove loze i 200 - 400 l/ha (2 – 4 l na 100 m2) u zasadu jagode.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: Najviše 2-3 puta u zasadu jagode, a 4 puta za ostale namene.

NAPOMENA: Zabranjena je primena sredstava za zaštitu bilja METOD 480SC u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

TRETIRANjE IZ VAZDUHOPLOVA: Nije dozvoljeno.

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA: Ne sme se mešati sa: insekticidima kisele reakcije, Bordovskom čorbom i sumporno-krečnom čorbom, uljnim i ES formulacijama, sumporom kada se koristi u fenofazama precvetavanja i formiranja plodova kod nekih sorata jabuke (Vinesep) i kruške (Starking, Sejman, Boskovas).

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata pre berbe, odnosno žetve): 35 dana za vinovu lozu, 21 dan za jabuku, krušku, trešnju, višnju, šljivu, breskvu, kajsiju i jagodu.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju ili zatvorenom prostoru posle primene): 48 časova

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...