loading-img

Maton

MATON
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Аktivna materija:
2,4 D (čiste kiseline 600 g/l)

Formulacija:
Koncentrat za emulziju (EC)

Karakteristike:
Maton je selektivni sistemični herbicid koji se koristi za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u pšenici i kukuruzu.

Dobro suzbija sledeće korove: štireve (Amaranthus sp.), teofrastovu lipicu (Abutilon theophrasti), ambroziju (Ambrosia artemisiifolia), divlju lobodu (Atriplex patula), hoću-neću (Capsella bursa pastoris), pepeljugu (Chenopodium sp.), palamidu (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis), samonikli suncokret (Helianthus annus), оbični dvornik (Polygonum persicaria), divlju rotkvu (Raphanus raphanistrum), gorušicu (Sinapis arvensis), mlečiku (Sonchus arvensis), kravlju travu (Thlaspi arvense), čičak (Xanthium strumarium) i dr.

Zadovoljavajuće deluje na tatulu (Datura stramonium) i bulku (Papaver rhoeas). Nije efikasan na smrdušu (Bifora radians), divlji broć (Gallium aparine), vrste iz roda kamilice (Matricaria sp.), pomoćnicu (Solanum nigrum), mišjakinju (Stelaria media) i dr.

Način delovanja:
Maton se od strane osetljivih biljaka usvaja preko lista i zelenih delova stabla, a odatle se transportuje do meristemskih tkiva gde izaziva poremećaj u deobi ćelija.
Simptomi delovanja Maton-a uočavaju se već za sat vremena od tretiranja, a karakteriše ih uvijanje lista i stabla, zadebljanja u predelu nodusa i pucanje stabla. Blage hloroze u predelu meristema uočavaju se za nekoliko dana, a potpuno sušenje biljaka nastaje tek za 2-3 nedelje.

Primena:
Kod pšenice u količini 0,8-1,2 l/ha (8-12 ml/100 m2), tretiranjem od sredine bokorenja pa do početka vlatanja (faze 25-30 BBCH-skale).
Kod merkatilnog i silažnog kukuruza u količini 0,5-0,8 l/ha, tretiranjem kada kukuruz razvije 3-5 listova (faze 13-15 BBCH -skale).

Mogućnost mešanja:
Radi proširenja spektra delovanja, kod pšenice se može mešati sa preparatima na bazi fluroksipira (Strabon), MCPA, MCPP, klopiralida (Tipofen 300), dihlorpropa, florasulama i bromoksinila, a kod kukuruza sa preparatima na bazi dikambe (Colosseum), terbutilazina (Zeazin), nikosulfurona (Nikosav) i rimsulfurona.

Fitotoksičnost:
Maton primenjen prema uputstvu nije fitotoksičan za pšenicu i kukuruz. Fitotoksičan je za većinu širokolisnih gajenih biljaka, pa prilikom tretiranja treba sprečiti dospevanje preparata na te biljke. Ne primenjivati ga na temperaturama ispod 5 °C.

Karenca:
Obezbeđena vremenom primene.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...