loading-img

Lodin

Aktivna materija: Fluroksipir 360 g/l

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Lodin je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Starane, Tomigan, Bonaca, Strabon, StockPlus... On (Lodin) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

PRIMENA:

Kukuruz 0.8 lit/ha. Kukuruz u fazi 3 do 6 listova

Strna žita – jara 0,4 – 0,8 lit/ha, faza 3 lista do pojave zastavičara

Strna žita – ozima 0,6 – 1,2 lit/ha,faza 3 lista do pojave zastavičara

MBT: jednom

DELOVANJE:

Lodin je herbicid koji usvaja zelena masa, kreće se naviše i naniže u biljci. Izaziva karakteristične simptome na tretiranim biljkama kao što je kovrdžanje lišća.

Spektar delovanja:

JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: ambrozija pelanasta (Ambrosia artemisifolia ), štir (Amaranthus retroflexus ), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus ), pepeljuga obična (Chenopodium album ), tatula (Datura stramonium ), broć (Galium aparinae ), dimnjača (Fumaria officinalis ), samonikli suncokret (Helianthus annuus ), ptičji dvornik (Polygonum aviculare ), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium ), kereće grožđe (Solanum nigrum ), gorčika (Sonchus oleraceus ), čičak (Xantium strumarium ).

VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI: kokotkinja-vučja jabučica (Aristolochia clematitis ), poponac njivski (Convolvulus arvensis ), bokvica (Plantago major ), štavelj (Rumex crispus ), maslačak (Taraxacum officinale ), kopriva (Urtica dioica ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Izuzetnu efikasnost na Galium aparine tj. prilepaču.
Maksimalna efikasnost se postiže u kombinaciji sa herbicidima na bazi Metsulfuron-metila ili Tribenuron- metila. Nije fitotoksičan ako se primeni u preoručenim dozama.
Ne sme se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa).

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...