loading-img

Komplet 4 za vinovu lozu

Komplet 4 za 10 i 100 litara vode sadrži: Valifenalat+Mankozeb, Tebukonazol+Triadimenol+Spiroksamin, Ciprodinil+Fludioksonil i Lambda-cihalotrin

Komplet je namenjen za suzbijanje bolesti: Plamenjače, Pepelnice, truleži, Cikada …

* Ovaj komplet ne koristiti u cvetanju i kada su temperature preko 25 stepeni celzijusa.

** Vreme primene: optimalno vreme primene pre i posle cvetanja ali se može koristiti i do 35 do 42 dana pred berbu.

*** Karenca 35 dana stone sorte, 42 dana vinske sorte

**** Ceo sadržaj kompleta rastvoriti u propisanu količinu (10 ili 100 litara) vode i pristupiti prskanju.

***** Orjentacioni program primene kompleta možete pogledati OVDE...

****** Celokupnu ponudu kompleta možete pogledati OVDE...

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...