loading-img

Kanton 70 WG

Fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje plamenjače vinove loze i čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke|

Delovanje
Kanton® 700 WG je nesistemični fungicid iz hemijske grupe hinona. To je multi-sajt inhibitor formiranja proteina. Dobro prijanja na površinu listova, a kada se jednom osuši ima dobru perzistentnost i otpornost na ispiranje kišom. Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): M9.

Aktivna materija Ditianon 700 g/kg


Formulacija Vododisperzibilne granule (WG)

Primena
Vinova Loza – Plamenjača (Plasmopara viticola); 0,05% (5 g u 10l vode). Tokom vegetacije (faze 12/13 – 79 BBCH skale),
preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje i širenje oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma.
Jabuka- Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (Venturia inequalis); 0,07% (7 g u 10l vode). Preventivno, tokom vegetacije (faze 26 – 78 BBCH skale).

Preporuke i napomene vezane za primenu
→ Ne sme se mešati sa mineralnim uljnima, sredstvima alkalne reakcije i sumpornim jedinjenjima.
→ Ditianon je efikasan za suzbijanje širokog spektra prouzrokovača bolesti:
– u zasadima jabuke i kruške – čađava pegavost lista i krastavost plodova;
– u zasadima višnje – Stigmina carpophila, Coccomyces hiemalis;
– u zasadu breskve i kajsije – Monilia spp.;
– u zasadima maline – Didymella applanata.

 Količina primene 0,05% - 0,07%

Utrošak vode 600-1000 l/ha


Karenca Vinova loza 49 dana, Jabuka 35 dana

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Kanton 700 WG je preparat koji ima istu aktivnu materiju, kolicinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparat DELAN 700 WG, Fiesta... On (Kanton) moze da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

 

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

 

 

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...