loading-img

Kalijum sulfat van iperen pakovanje 25kg

Formulacija: 0 - 0 - 51 + 18S

Kalijum sulfat je deo ponude Van Iperen-ovih osnovnih đubriva rastvorljivih u vodi.

Kalijum sulfat (SOP) je potpuno rastvorljiv u vodi i stoga odmah dostupan bljkama.

U formi je belih kristala bez hlorida, natrijuma i teških metala.

Veoma je efikasan izvor kalijuma i sumpora za ratarske, voćarske i povrtarske useve. Preporučujemo

Kalijum sulfat (SOP) kada su potrebne visoke doze kalijuma, za prevenciju nedostataka kalijuma i za normalan razvoj kultura sa visokim zahtevima prema kalijumu (npr krompir, paradajz, jabuke, ruže, šećerna repa, koštičavo voće...).

Kalijum sulfat ne sadrži azot, što je dodatna pogodnost za primenu u poodmaklim fazama razvoja ploda voćaka ili povrća i u fazama kada je povećana osetljivost biljaka na bolesti.


Karakteristike Potpuno rastvorljiv u vodi

 Ne sadrži hlor, natrijum i teške metale

 Ne sadrži azot, neophodan je za završne faze rasta

 Smanjuje pH u sferi korena u alkalnim zemljištima i poboljšava dostupnost fosfata i nekih mikroelemenata

 Smanjuje pH u vodi za navodnjavanje

 Koristi se pri folijarnom prihranjivanju, sistemom kap po kap, kao sastavni deo NPK djubriva

 Kompatibilan je sa većinom djubriva rastvorljivih u vodi

Napomena:       

Ukoliko voda za navodnjavanje ima pH>8, preporučuje se da se voda zakiseli pre dodavanja Kalijum sulfata, radi boljeg
rastvaranja.

U lakim zemljištima primenjuje se češće u manjim dozama. U zemljištima sa velikim katjonskim razmenama
kapaciteta (glina) doziranja su redja sa jačim dozama.

Djubrivo Kalijum sulfat je kompatibilno sa većinom drugih djubriva, osim kalcijumovih djubriva. Time je neophodno razdvojena primena ili u različito vreme. Kompatibilan je sa pesticidima, ali se preporučuje da se izvrši provera kompatibilnosti pripremljanjem uzorka rastvora prema uputstvima kako bi se izbegle moguće kontraindikacije.

Uzorak rastvora je potrebno primeniti na manjoj površini kako bi se utvrdilo da li će se pojaviti negativni efekti na biljkama.

Navedene doze i vreme doziranja su u zavisnosti sa zemljištem i klimatskim uslovima, uticajem prethodno gajenih kultura i ostalim specifičnim uslovima.

Tačne doze i vreme primene mogu biti jedino odredjene objektivnom dijagnostičkom analizom npr. zemljišta, supstrata ili analizom biljaka.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...