loading-img

Impact 25 SC

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem
Aktivna materija : flutriafol (250 g/l)
Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)


Primena:

- jabuka: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) u konc. 0,015 - 0,020 % (1,5 - 2 ml u 10 l vode) preventivnim tretiranjem tokom vegetacije, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje, najbolje po precvetavanju (faze 69/71 BBCH skale) ili ranije posle listanja (faze 17/19 BBCH skale), uz utrošak vode 600 - 1000 l/ha (6 - 10 l na 100 m2);

- vinova loza: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u konc. 0,015 - 0,020 (1,5 - 2 ml u 10 l vode) preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za primarno i/ili sekundarno zaražavanje, uz utrošak vode 600 - 1000 l/ha (6 - 10 l na 100 m2);

- šećerna repa: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola), u količini primene 0,25 l/ha (2,5 ml na 100 m), tretiranjem u toku intenzivnog porasta biljaka, po pojavih prvih simptoma, a pre ostvarivanja uslova za širenje oboljenja, a kada je veći infekcioni potencijal patogena u toku postojanja uslova za širenje oboljenja, uz utrošak vode 200 - 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m2);

- pšenica: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis) tretiranjem u toku faza vlatanja, klasanja i početkom cvetanja (faze 30-59 BBCH skale), a na početku širenja oboljenja na gornje lišće, posebno na zastavičar i klas, stabljikine crne rđe (Puccinia graminis), lisne mrke rđe (P. recondita) i prugaste žute rđe (P. hordei) tretiranjem u toku faza vlatanja, klasanja i cvetanja (faze 30-69 BBCH skale), po pojavi prvih simptoma, a pre ostvarivanja uslova za širenje oboljenja, odnosno tokom postojanja uslova za širenje oboljenja, pegavosti lista (Septoria tritici) i pegavosti levica (S. nodorum) tretiranjem u toku vegetacije po pojavi prvih simptoma i postojanju uslova za širenje oboljenja.u količini primene 0,5 l /ha (5 ml na 100 m2), uz utrošak vode 200 - 400 l/ha (2 - 4 l na 100 m2).
Karenca a.m.: 35 - pšenica, šećerna repa

Napomena:

- MBT - 2 (u intervalima izmedju dva tretmana 14-21 dan)

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...