loading-img

Gentlemen

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih kao i jednogodišnjih širokolisnih korova u merkantilnom i silažnom kukuruzu.

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Gentlmen je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparat Rimex... On (Gentlmen) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Na tržištu postoji veliki broj preparata sa ovom aktivnom materijom.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Primena

Kukuruz (merkantilni i silažni):
– 40-50 g/ha + 0,1 l/ha + okvašivača Cyrasil®

Vreme primene:

Kada kukuruz ima 1-7 listova (faza 11-17 BBCH skale), a korovi u fazi 2-4 lista.

Preporuke i napomene vezane za primenu:

→ Na tretiranim površinama ne smeju se primenjivati folijarni organofosforni insekticidi, 7 dana pre i 4 dana posle primene Gentlemen® -a.
→ Ne sme se primenjivati na usevima koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, pri temperaturama vazduha višim od 25°C i nižim od 10°C.
→ Ne primenjivati na kukuruzu koji je vlažan od kiše i rose.
→ Ne primenjivati u kukuruzu sa podusevom (bundeva, pasulj).
→ U slučaju da kukuruz tretiran Gentlemen®-om propadne iz bilo kog razloga, odmah se može sejati samo kukuruz.

Aktivna materija Rimsulfuron 250 g/kg
Formulacija Vododisperzibilne granule (WG)
Utrošak vode 200-400 l/ha
Karenca: Obezbeđena vremenom primene

 

- U zemljama EU herbicid na bazi iste aktivne materije se koristi za suzbijanje jedno i višegodišnjih uskolisnih i nekih širokolisnih korova u usevu krompira u dozi od 50 g/ha + okvašivač kada je krompir visine 15 do 20 cm. Ukoliko dođe do prevremenog propadanja useva, a posle tretmana herbicidom Rimex, mogu se sejati samo kukuruz i krompir.

SPEKTAR DELOVANJA

- jednogodišnje uskolisne korovske vrste: veliki muhar (Echinochloa cruss-gali), muharike (Setaria sp.), divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena i iz rizoma, pirevinu (Agropyrum repens)
- jednogodišnje širokolisne korovske vrste: štir obični (Amaranthus retroflexusus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), konica obična (Galinsoga parviflora), čistac jednogodišnji (Stachys annua), samonikli suncokret (Helianthus anuus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti)

PREPORUKE:

- u dvokratnoj primeni primenjuje se doza od 30 grama po hektaru po tretmanu i to prvi kada kukuruz ima razvijenih 1-3 lista, a drugi do sedmog razvijenog lista kukuruza.
- U cilju proširenja spektra delovanja može se kombinovati sa herbicidom agroDimark, posebno kod visoke zakorovljenosti palamidom i čičkom.
- Ne meša se sa organofosfornim insekticidima.
- Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu, kukuruzu kokičaru i kukuruzu šećercu bez prethodne provere kompatibilnosti sa selekcijskom kućom.
- Ne sme se primenjivati u kukuruzu sa podusevom (pasulj, bundeva), kao ni u usevu pod stresom, kao i na temperaturama vazduha višim od 25°C i nižim od 10°C (u dužem periodu).
- Ne sme se primenjivati iz vazduhoplova.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...