loading-img

Futocis 2,5 EC

Nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje štetočina u voćarstvu, ratarstvu i povrtarstvu.

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Futocis 2,5 EC je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Župa deci, Decis 2,5 EC, Polux, ... On (Futocis) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Primena


U zasadima jabuke za suzbijanje: jabukinog smotavca (Cydia pomonella) u koncentraciji 0,02-0,03% (2–3 ml u 10 l vode), primenjuje se protiv prve, druge i po potrebi treće generacije, tretiranjem 7-12 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama; lisnih vašiju – (Aphididae), u koncentraciji 0,02 – 0,03% (2–3 ml u 10 l vode), primenjuje se pri pojavi prvih kolonija vašiju; lisnih minera – okruglih mina (Leucoptera scitella), zmijolikih mina (Lynoteia clerkella), prozirnih mina (Lithocoletis corylifolella) i mramornih mina (L. blancardella) u koncentraciji 0,03-0,05% (3–5 ml u 10 l vode), primenjuje se u vreme leta leptira i početka piljenja larvi (formiranje prvih mina); jabukine voćne ose (Hoplocampa spp.) u koncentraciji 0,03 – 0,05% (3 – 5 ml u 10 l vode), odmah posle cvetanja, a pre piljenja larvi;


U zasadima kruške za suzbijanje: obične kruškine buve (Psylla pyri), u koncentraciji od 0,05% (5 ml u 10 l vode), primenjuje se kada se registruje prisustvo kruškine buve.
U zasadima šljive za suzbijanje: osa – žute šljivine ose (Holocampa flava), crne šljivine ose (Holocampa minuta) u koncentraciji 0,03 – 0,05% (3 – 5 ml u 10 l vode), primenjuje se odmah posle precvetavanja (faze 67-69 BBCH skale). Vaši (Aphididae) u koncentraciji 0,03 – 0,05% (3 – 5ml u 10 l vode), primenjuje se na početku formiranja prvih kolonija.


U zasadima vinove loze za suzbijanje: smotavaca – žutog grozdovog smotavca (Eupoecilia ambiguella) i sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana) u koncentracijama 0,03 – 0,04% (3–4 ml u 10 l vode) za suzbijanje prve generacije, odnosno 0,05 – 0,07% (5 – 7 ml u 10 l vode) za suzbijanje druge generacije. Primenjuje se 10 – 14 dana posle maksimalnog broja uhvaćenih leptira feromonskim klopkama ili na
početku piljenja gusenica.


U usevima strnih žita za suzbijanje: lisnih vaši (Sitobion avenae, Diurephis graminis, Rhopalosiphum maydis, Schizaphis graminium) u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2). Primenjuje se na početku formiranja prvih kolonija žitne pijavice (Lema melanopus), u količini 0,2-0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m²).
Primenjuje se u vreme pojave imaga ili kasnije u skladu sa ekonomskim pragovima štetnosti.


Aktivna materija Deltametrin 25 g/l


Formulacija koncentrat za emulziju-EC


Utrošak vode 200 - 400 l/ha ratarski i povrtarski usevi; 600 - 1000 l/ha zasadi voća


Karenca: 7 dana za krompir, jabuku, krušku, paradajz i krastavac; 14 dana za ostalo voće, povrće i hmelj; 21 dan za vinovu lozu; 28 dana za duvan; 35 dana za strna žita; 42 dana za uljanu repicu.

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...