loading-img

Foton

Fungicid u obliku koncentrata za emulziju – EC, svetlo žute boje.

Aktivna materija: MIKLOBUTANIL

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Foton je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Miclo, Systhane... On (Foton) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

PRIMENA: FOTON je sistemičmi fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem. Primenjuje se u:

Zasadu jabuke: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha) tretiranjem preventivno od fenofaze kada su prvi listovi vidljivi (faza mišjih ušiju) i dalje tokom vegetacije (faze 10-78 BBCH skale). Koncentracija primene je 0,015 – 0,02 % (1,5 – 2 ml u 10l vode).

Utrošak vode je : 1000 l/ha (10l na 100m²)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini je tri puta.

NAPOMENE: Zabranjena primena sredstava za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

MOGUĆNOST MEŠANjA SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA
(nekompatibilnost-nemogućnost mešanja): Ne sme se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja na bazi folpeta, mankozeba + metalaksila, kao ni sa drugim sredstvima izrazito bazne reakcije.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata pre berbe,odnosno žetve): 21 dan za jabuku.

RADNA KARENCA(vreme kada nije dopušten rad ljudima u polju i zaštićenom prostoru posle tretiranja): 24 časa

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Foton je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Miclo, Sisthane... On (Foton) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...