loading-img

Floyd

Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Floyd je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Flupisor, Fusilade Forte, Flupisor... On (Floyd) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

PRIMENA:

Soja, suncokret 0,8 – 1,3 l/ha (8 – 13 ml na 100 m2). Tretman kada su korovi u fazi 3 do 5 listova, a najkasnije do početka cvetanja useva

Karenca: OVP

Plodored: u slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama, najmanje dva meseca od primene ne smeju se sejati strna žita i kukuruz

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta :

- jednogodišnje korovske vrste: svračice (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echninochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).

- višegodišnje korovske vrste: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactylon).

PREPORUKE I NAPOMENA:
Niža (0,8 l/ha) doza primene preporučuje se za suzbijanje jednogodišnjih korovskih vrsta, a viša (1,3 l/ha) doza primene za višegodišnje korovske vrste. Prilikom tretiranja sprečiti “zanošenje” kapi na susedne osetljivljive uskolisne useve kao što su strna žita i kukuruz.

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...