loading-img

Floyd

Aktivna materija: Fluazifop-P-butil 150 g/l

PRIMENA:

Soja, suncokret 0,8 – 1,3 l/ha (8 – 13 ml na 100 m2). Tretman kada su korovi u fazi 3 do 5 listova, a najkasnije do početka cvetanja useva

Karenca: OVP

Plodored: u slučaju prevremenog skidanja ili preoravanja useva na tretiranim površinama, najmanje dva meseca od primene ne smeju se sejati strna žita i kukuruz

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korovskih vrsta :

- jednogodišnje korovske vrste: svračice (Digitaria sanguinalis), proso korovsko (Echninochloa crus-galli), divlji sirak iz semena (Sorghum halepense).

- višegodišnje korovske vrste: divlji sirak iz rizoma (Sorghum halepense), pirevina obična (Agropyrum repens), zubača obična (Cynodon dactylon).

PREPORUKE I NAPOMENA:
Niža (0,8 l/ha) doza primene preporučuje se za suzbijanje jednogodišnjih korovskih vrsta, a viša (1,3 l/ha) doza primene za višegodišnje korovske vrste. Prilikom tretiranja sprečiti “zanošenje” kapi na susedne osetljivljive uskolisne useve kao što su strna žita i kukuruz.

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Floyd je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Flupisor, Fusilade Forte.. On (Floyd) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...