loading-img

Fitofert speed

ZA USEVE KUKURUZA

FITOFERT SPEED je preparat pre svega namenjen za tetman useva kukuruza. Prisutne aktivne organske komponente kao i B i Zn povoljno utiču na sledeće fiziološke procese: pojačana otpornost na stres, stimulacija rasta korenovog sistema, intenziviranje metabolizma, asimilacija hraniva, intenziviranje fotosinteze. Pored organskih materija mikroelementarni cink, utiče na usvajanje i metabolizam azota, dok bor utiče na rast polenovih prašnika i oplodnju.

Primena: folijarno, u dva do tri ponavljanja, i to u sledećim razvojnim stadijumima: V1-V3 (4-8 listova) – 2,5 lit/ha, V5-V7(12-16 listova) – 2,5 lit/ha, VT (pred metličenje, prskalicama visokog klirensa) – 3,5 lit/ha. Preparat se koristi u kombinaciji sa sredstvima za zaštitu bilja.

N           5
K2O       2
OS*       11
AA*       2
Zn         0,5
B           0,5

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...