loading-img

Fitofert liquid 12:4:6

ZA INTENZIVAN RAST

Fitofert LIQUID 12:4:6 je tečno folijarno đubrivo na bazi makro i mikro elemenata, namenjeno prihrani bilja u vreme intezivnog rasta i formiranja plodova. Primenjuje se za prihranu u povrtarstvu, voćnjacima, vinogradima i ratarskim usevima. Uspešno stimuliše pravilno formiranje lisne mase kao i oformljavanje i rast plodova. Preparat je takođe pogodan za primenu sa folijarnim, selektivnim herbicidima, na bazi sulfonil uree.

Primena:

fol. konc. 0,3% -1%

Svojstva/sadržaj %

N                          12
P2O5                      4
K2O                       6
Fe                          0,02
Mn                         0,02
Zn                         0,007
Cu                         0,007
B                           0,01
Mo                         0,004

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...