loading-img

Fitofert kristal 24:6:10

ĐUBRIVO ZA INTENZIVNU VEGETACIJU

FitoFert Kristal 24:6:10 +ME je đubrivo sa viskom koncentracijom azota, pogodno za primenu kod biljaka sa velikom asimilacijom azota, u fazi intezivnog rasta. Takođe ga preporučujemo za folijarni tretman useva kukuruza prilikom herbicidnog tretiranja preparatima na bazi sulfonil uree. Ovim preparatom se u potpunosti neutrališe herbicidni stres i izbegava takozvano stopiranje kukuruza. Preparat je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu bilja osim alkalnih, bakarnih preparata.

Primena:

folijarno konc. 0,3% -0,8%
fertigac. konc. 0.08-0.1%.

Svojstva/sadržaj%

pH 0.1%       4,20
EC -0.1%      0,83
N                  20
N-NH2          10,20
N-NO3          5,8
N-NH4          4
P2O5            20
K2O             20
Fe                0,04
Mn               0,04
Zn               0,01
B                 0,05
Mo              0,008

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...