loading-img

Fitofert kristal 10:40:10

ĐUBRIVO ZA UKORENJAVANJE

FitoFert Kristal 10:40:10 +ME је đubrivo sa visokim sadržajem fosfora. Namenjeno je za ishranu biljaka u ranoj fazi, u vreme formiranja korenovog sistema, ali se može uspešno koristiti za neutralizaciju deficita fosfora u zemljištu, za inteziviranje cvetanja i za ubrzavanje zrenja plodova. Asimilacijom fosfora u ranoj fazi dobija se jak korenov sistem, otporan na biljne bolesti. Preparat je u potpunosti vodotopljiv i moguće ga je primeniti fertigaciono, sistemom kap po kap, ili folijarno. Preparat je kompatibilan sa većinom sredstava za zaštitu bilja osim alkalnih, bakarnih preparata.

Primena:

folijarno konc. 0,3% -0,8%
fertigac. konc. 0.08-0.1%.

Svojstva/sadržaj%
pH 0.1%     4.10
EC -0.1%    0.97
N                10
N-NO3         2
N-NH4         8
P2O5          40
K2O           10
Fe              0.04
Mn             0.04
Zn             0.015
Cu             0.015
B               0.02
Mo             0.02

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...