loading-img

Fitofert humisuper plus

ZA INTENZIVAN RAST

FITOFERT HUMISUPER PLUS je nova poboljšana verzija našeg najpoznatijeg tečnog folijarnog đubriva FITOFERT HUMISUPER 10:5:10. U odnosu na prethodni preparat kod nove varijante povećan je broj aktivnih organskih komponenata, tako da je pored huminskih i amino kiselina proizvod formulisan sa ugljenim hidratima, betainima i lignosulfonatima. Sprovedeni ogledi potvrdili su izuzetnu efikasnost preparata, kontrolu stresa i uvećanje prinosa, tako da ovaj proizvod predstavlja najbolje univerzalno folijarno đubrivo.

Primena: primenjuje se folijarno u kombinaciji sa različitim sredstvima za ishranu biljaka. Doze primene po tretmanu se kreću od 3- 5 litara/ha.

Svojstva/sadržaj  %

N                           8
P2O5                      4
K2O                       8
HA*                       2
AA*                       2
EA*                       2
Fe                         0,04
Mn                        0,04
Zn                        0,015
Cu                        0,015
B                          0,02
Mo                        0,008

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...