loading-img

Fitofert ferro chell 6

ZA HLOROFIL

FitoFert FERRO CHELL 6 je kompleks dvovalentnog gvožđa u EDDHA helatu. Primenjuje se za prevenciju kao i za korekciju nedostatka gvožđa u različitim usevima. Gvožđe predstavlja jedan od esencijalnih mikroelemenata i njegov nedostatak može bitno da utiče na biohemijske procese unutar ćelija biljaka, što se manifestuje pojavom hlorotičnih promena na listovima, opadanjem imuniteta i vitalnosti bilja. Nadoknađuje deficit gvožđa za najkraće vreme, tako da se promene na listu mogu uočiti već 2 do 3 dana nakon tretiranja. Preparat je aktivan u širokom pH opsegu, od 3 do 10.

Primena:

fertigaciono 10 do 20 kg/ha
Sadržaj %

Fe (EDDHA) 6
pH Aktivnost 4-10
Upotreba - Fertigaciona

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...