loading-img

Fitofert calcium organo 30

ZA ČVRSTINU PLODOVA

Fitofert calcium organo 30 je preparat u obliku vodotopivih kristala, sa maksimalnih 30% cao. Namenjen je za folijarni tretman useva. Kalcijum je u potpunosti helatiziran i lako transportabilan kroz list do plodova a iskorišćenje je potpuno. Ono što ga u potpunosti izdvaja od drugih preparata na bazi kalcijuma je potpuno odsustvo nitrata i hlorida.Takođe fertigacionom primenom kalcijum nitrata dolazi do blokiranja kalijuma i fosfata u zemljištu što je još jedan od negativnih efekata. U slučaju tretiranja sa kalcijum hloridom dolazi do fitotoksičnih reakcija.

Primena:

folijarno konc. 0,3% -0,6%

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...