loading-img

Fitofert aminomax 80

BIOSTIMULATOR

FITOFERT AMINOMAX 80 je đubrivo u obliku vodorastvornog praha, sa visokim sadržajem esencijalnih L-amino kiselina, namenjeno za uspešnu borbu protiv stresnih uslova kao i kod oporavka biljaka od posledica stresa, izazvanоg visokim ili niskim temperaturama. Proizvod je formulisan od amino kiselina (L-izomera) biljnog porekla, dobijenih enzimatskom hidrolizom. Pozitivni efekti delovanja amino kiselina su višestruki. helatizacija mikrolelemenata i njihov intenzivniji transport kroz sprovodne sudove, sinteza fitohormona, polenizacija i oplodnja.
Tretirati pre pojave stresnih uslova.
Kompatibilan je sa svim folijarnim đubrivima.

Primena: Primenjuje se folijarno ili fertigaciono pre pojave stresa.

N                                   14
Ukupne amino kiseline    80%
EC 1%                          3,25
C                                  8
pH 1%                          3-8

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...