loading-img

Exirel

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Cijanotraniprol - Ciazapir 100 g/l
Formulacija: SE – suspoemulzija
Karenca: 1 dan – krastavac, paradajz; 5 dana – malina; 7 dana – jabuka, trešnja, breskva, nektarina, duvan, kupus; 14 dana – luk, krompir

MBT: jabuka, trešnja, breskva, nektarina, malina - 2; luk – 2 (u polju), a 4 (u zatvorenom); krastavac, paradajz – 4; kupus, krompir i duvan - 4

Primena:

JABUKA 0,06% (6 ml u 10 l vode) Protiv minera u vreme precvetavanja BBCH skale (31 – 69 BBCH skale) Prvo: pre ubušivanja gusenica jabukonog crva u plodove. Drugo: 10 do 14 dana kasnije (u fenofazama 72 – 87 BBCH skale)
TREŠNJA 0,75 (7,5 ml na 100 m²) U vreme pojave prvih imaga i početka zrenja (faza 81 BBCH skale)
JABUKA 0,06% (6 ml u 10 l vode) Protiv minera u vreme precvetavanja BBCH skale (31 – 69 BBCH skale) Prvo: pre ubušivanja gusenica jabukonog crva u plodove. Drugo: 10 do 14 dana kasnije (u fenofazama 72 – 87 BBCH skale)
TREŠNJA 0,75 (7,5 ml na 100 m²) U vreme pojave prvih imaga i početka zrenja (faza 81 BBCH skale)
BRESKVA NEKTARINA 0,06% (6 ml u 10 l vode) Za zaštitu mladara – u fenofazama (31 – 39 BBCH) Za zaštitu plodova – u fenofazama (71 – 87 BBCH). Prvo: pre početka ubušivanja gusenice u plodove Drugo: 10 do 14 dana kasnije
NEKTARINA 0,075 – 0,1 % + 0,25% Codacide (okvašivač) (7,5 – 10 ml + 25 ml u 10 l vode) Po pojavi jedinki tripsa – u fenofazi formiranje plodova (59 – 69 BBCH) – u fenofazi obojavanje plodova (69 – 87 BBCH)
MALINA 0,75 (7,5 ml na 100 m²) Pre cvetanja (57 – 59 BBCH), na početku polaganja jaja i zasecanja cvetnih pupoljka
LUK (U POLJU I ZATVORENOM PROSTORU) 0,75 (7,5 ml na 100 m²) Primena protiv tripsa – odmah po pojavi prvih jedinki Primena protiv lukove muve – u vreme leta imaga ili pri maksimalnoj brojnosti muva nađenih na žutim lepljivim trakama, a II tretman 10 do 14 dana kasnije
KRASTAVAC (U ZATVORENOM PROSTORU) 0,75 (7,5 ml na 100 m²) Tretman odmah po pojavi prvih jedinki
PARADAJZ (U ZATVORENOM PROSTORU) 0,75 (7,5 ml na 100 m²) Tretman odmah po pojavi prvih jedinki
KUPUS 0,3 – 0,5 (3 – 5 ml na 100 m²) 0,5 – 0,75 (5 – 7,5 ml na 100 m²) U vreme polaganja jaja i pojave prvih larvi malog kupusara Nakon pojave adulta buvača
KROMPIR 0,1 – 0,125 (1 – 1,25 ml na 100 m²) U vreme polaganja jaja i pojave prvih larvi
DUVAN 0,5 – 0,75 (5 – 7,5 ml na 100 m²) Nakon pojave adulta

SPEKTAR DELOVANJA

namenjen je suzbijanju minera tačkastih mina (Phyllonorycter blancardella) i
jabukovog smotavca (Cydia pomonella) u zasadu jabuke, trešnjine muve (Rhagoletic cerasi) u zasadu trešnje, breskvinog smotavca (Cydia molesta) u zasadu breskve i nektarina, kalifornijskog cvetnog tripsa (Frankiniella occidentalis) u zasadu nektarine, cvetojeda (Anthonomus rubi) u zasadu maline, tripsa (Thrips spp.) i lukove muve (Delia antiqua) u usevu luka, tripsa (Thrips spp.) u usevu krastavca, leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u usevu paradajza, malog kupusara (Pieris rapae) i buvača (Phyllotreta crucifereae) u usevu kupusa, krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, tripsa (Trips tabaci) u usevu duvana

PREPORUKE I NAPOMENE:

u zasadima jabuke, trešnje, breskve i nektarine, maline primena sa 1000 l/ha vode (10 l na 100 m²), a u usevima luka, krastavca, paradajza, kupusa, krompira i duvana, tretiranje obaviti sa 200 – 400 l/ha (2-4 l na 100 m²) vode. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U svetu se preparat Exirel koristi za suzbijanje azijske mušice (Drosophila suzukii).

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...