loading-img

Elbrus WG

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Elbrus je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Equation Pro... On (Elbrus) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

 Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Mehanizam i način delovanja a.m.: Cimoksanil

- Folijarni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem Famoksadon

- Inhibitor ubikvinol-oksidaze u kompleksu III (citohrom bc1)

- Protektivni fungicid sa rezidualnim delovanjem

Karenca a.m.: 3 - paradajz; 14 - krompir; 28 - vinova loza

Radna karenca a.m.: Do sušenja depozita

Organska: Ne

Preporuka:

- MBT - 2 do 3 (u intervalima između dva tretiranja 7-10 dana)

- Može se mešati sa preparatima na bazi flusilazola, iriadimenola, triadimenola, penkonazola, heksakonazola, fenarimorfa, difenokonazola, dinokap+penkonazol, metomila, deltametrina, fenvalerata, lambda-cihalotrina, paration-metila, fenvalerat+fenitrottion, iprodiona, viklozolina, B. thurigiens

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...