loading-img

Dragon® 480 SL

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza|

Aktivna materija Dikamba 480 g/l

Formulacija Koncentrovani rastvor (SL)

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Dragon 480 SL je preparat koji ima istu aktivnu materiju, kolicinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati: Agrodimark, Plamen, Colosseum... On (Dragon) moze da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Delovanje

Dragon® 480 SL je selektivni, translokacioni herbicid koji se brzo usvaja od strane korovskih biljaka.
Translocira se ksilemom i floemom i u biljnom tkivu dovodi nekontrolisanog rasta, što remeti normalne funkcije u biljci i njeno potpuno propadanje. Inhibira ćelijsku deobu.
Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): O.

Primena

Kukuruz (merkantilni i silažni): 0,5 – 0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m²)

Vreme primene:
Kukuruz u fazi 2 do 5 listova, a kada su korovi u fazi do 2-6 listova.

Utrošak vode 200-400 l/ha

Karenca : Obezbeđena vremenom primene

Preporuke i napomene vezane za primenu
- Ne sme se primenjivati: u usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeva i sl.), u usevu semenskog kukuruza, na vrlo slabo humoznim zemljištima (manje od 1% humusa) i kraškim područjima zbog izrazite ispirljivosti, na temperaturama iznad 25°C
- Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na sve susedne useve i zasade, a naročito pri visokim temperaturama.
- Može se mešati sa preparatima na bazi bromoksinila, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4-D, MCPA, mekopropa, triklopira i diflufenzopira.

 

SPEKTAR DELOVANJA: 

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia ), štir bljutavi (Amaranthus blitoides ), štir obični (Amaranthus retroflexus ), vijušac njivski (Polygonum convolvulus ), pepeljuga (Chenopodium album ), palamida (Cirsium arvense), konica obična (Galinsoga parviflora ), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium ), pomoćnica obična (Solanum nigrum ), gorčika (Sonchus spp .), čistac jednogodišnji (Stachys annua ), boca obična (Cirsium arvense ), poponac obični (Convolvulus arvensis).

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...