loading-img

Didikvat®

Neselektivni totalni kontaktni herbicid i desikant za primenu u voćarstvu i ratarstvu|

Aktivna materija Dikvat-dibromid 140 g/l

Formulacija Koncentrovani rastvor (SL)

Primena

Didikvat® je neselektivni kontaktni herbicid i desikant namenjen za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih korova, u zasadima voća i vinove loze i u usevima krompira. Osim za suzbijanje korova, DIDIKVAT® se koristi za suzbijanje viline kosice (Cuscuta spp.) u usevima lucerke i deteline. Takođe se koristi za desikaciju cime krompira, suncokreta, soje i uljane repice kao i za desikaciju semenske lucerke i deteline u vreme biološke zrelosti.

Količina primene: 3-6 l/ha

Utrošak vode: 300-600 l/ha

Karenca :
Kao herbicid: 28 dana - voće i vinova loza;
Obezbeđena vremenom primene: krompir, lucerke
Kao desikant : 10 dana - krompir;
Obezbeđena vremenom primene: suncokret, soja, semenska lucerka

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...