loading-img

Cuprozin 35 WP

Preventivni fungicid širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti voća i povrća

Aktivna materija Bakar iz bakar-oksihlorida

Karenca 7 dana - krompir; 28 dana - vinova loza; obezbeđena vremenom primene - jabuka, malina
Doza/ koncentracija 0,35%; 2,75 kg/ha

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Cuprozin 35 WP je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati: CuproCaffaro,  Neoram ... On (Cuprozin 35 WP) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

PRIMENA:

CUPROZIN 35-WP se koristi kao nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem u:

Zasadu jabuke za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia
inaequalis), u koncentraciji 0,35% (35 g u 10 l vode), tretiranjem u toku vegetacije do faze ''mišjih
ušiju'' (faze 11/54 BBCH – skale).
Zasadu maline za suzbijanje prouzrokovača sušenja lastara (Didymella applanata), u koncentraciji
0,35% (35 g u 10 l vode), tokom intenzivnog porasta izbojaka do početka cvetanja.
Zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji
0,35% (35 g u 10 l vode), tretiranjem od početka cvetanja (od faze 53 BBCH– skale).
Usevu krompira za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans), u količini primene
2,75 kg/ha (27,5 g na 100m 2), tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu.

Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) orošavanjem u zasadu jabuke, maline i vinove loze,
400-600 l/ha (4-6 l na 100 m2) prskanjem u usevu krompira.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini:

za voćne vrste je 2 puta, a za ostale
namene ne postoji ograničenje (prema potrebi).

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:

Može se mešati sa preparatima na bazi sumpora (uz uslov da rN mešavine ostane neutralan) i sa mineralnim uljima za zimsko tretiranje voćaka i vinove loze. Ne može se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat,
fosmet, malation) kao i sa preparatima na bazi kalcijum polisulfida, cirama i tirama.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju, i zaštićenom prostoru): do sušenja
depozita.

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...