loading-img

Cuprofix 30 MZ

Preparat:

Aktivna supstanca: mankozeb 300 g/kg
+ bakar iz bordovske čorbe 120 g/kg
(koliko i u 486 gr bordovske čorbe)

- formulacija: vododisperzibilne granule (WG)

- otrovnost: III grupa otrova

- karenca: 14 dana – za krompir

Ovaj izvanredan preparat sadrži dve aktivne materije: 

1. Mankozeb kao u preparatima: Prevent, Mankosav, Dithane, Mankogal....

2. Bakar iz bordovska čorbe kao u preparatima: Bordovska čorba, Blue bordo...

Delovanje preparata:

Cuprofix 30 MZ je kombinacija bakra i mankozeba


U svetu se već dugo koriste preparati na bazi bakra i mankozeba, kao fungicidi i baktericidi.
Preparat Cuprofix 30 MZ odlikuju sledeće prednosti:

1. sinergizam delovanja bakra i mankozeba, odnosno efikasnije delovanje nego što je zbir pojedinačnih delovanja;

2. smanjena količina bakra, što je intencija u zaštiti bilja, a efikasnost na nivou pune doze bakra;

3. Do sada nije registrovana rezistentnost bilo kog patogena na ove pesticide;
4. Bakar je u obliku bakarsulfata, koji ima najizraženije baktericidno delovanje, u odnosu na druge oblike bakra;
5. Izrazito efikasno i dugo preventivno delovanje – svako novo vlaženje biljne mase aktivira bakarne jone. Kako je vlaženje uslov i za klijanje spora patogena, to znači da je ostvarena situacija da klijala spora patogena upije i oslobođene jone bakra

Primena – registracija u Srbiji:

Cuprofix 30 MZ je nesistemični kontaktni fungicid sa protektivnim (preventivnim) delovanjem

Primenjuje se u usevu KROMPIRA za suzbijanje plamenjače krompira (Phythophtora infenstans) preventivnim tretiranjem pre sticanja uslova za zaražavanje, a najkasnije po pojavi prvih simptoma, a pre sticanja uslova za širenje bolesti doza primene: 4 – 5 kg/ha u 200 – 400 l vode.

Cuprofix 30 MZ – završena su ispitivanja u cilju proširenja dozvole za primenu preparata za suzbijanje :

- Kovrdžavosti lišća breskve (Taphrina deformans).

Vreme primene: neposredno pred pojavu zelene tačke na lisnim pupoljcima koji prvi kreću doza: 4 kg/ha

U svetu se gotova kombinacija bakra i mankozeba
koristi i u sledeće svrhe:

a) u zasadima vinove loze

- u fazi porasta lastara do 15 cm za suzbijanje prouzrokovača:  -crne truleži (Guignardia bidwellii),crne pegavosti (Phomopsis viticola)


i po precvetavanju, za suzbijanje prouzrokovača: - plamenjače (Plasmopara viticola)

b) u zasadima jabuke:
svaki program zaštite jabuke sadrži: u fazi bubrenja pupoljaka: bakar
 u fazi “mišje uši”: mankozeb

Cuprofix 30 MZ sadrži oba i produžava se vreme primene bakra.

c) u zasadima jabuke, kruške i dunje:

Preporuka u programu suzbijanja
Bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora) u fazi “mišje uši” – “roze pupoljak” zaštitu obaviti preparatom Cuprofix 30 MZ u dozi 4 kg/ha

d) u usevu-zasadu paradajza, za suzbijanje prouzrokovača:

-plamenjače (Phythophtora infenstans)
-crne pegavosti (Alternaria solani)
-plesnivosti lista (Fulvia fulva)
-sive pegavosti lista (Septoria lycopersici)
-bakterioza
(Pseudomonas syringae pv tomato, Xanthomonas campestris pv vesicatoria)
Karenca za paradajz: u Francuskoj 3 dana, u Italiji 7 dana

e) u usevu paprike, za suzbijanje:

-bakterioza, od rasada do cvetanja
-bakteriozne-vlažne truleži plodova (Erwinia carotovora) u fazi pred sazrevanje plodova


f) u usevu krastavca, za suzbijanje prouzrokovača:

-plamenjače (Pseudoperonospora cubensis)
-antraknoze (Colletotrichum lagenarium)
-gumozne plamenjače stabla (Didymella bryoniae)


g) u usevu crnog luka, za suzbijanje prouzrokovača:

-plamenjače (Peronospora destructor)

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...