loading-img

Cunami

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Glufosinat – amonijum 150 g/l

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Cunami je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Rugby, Basta, Sirius... On (Cunami) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.


Formulacija: SL- koncentrovani rastvor
Karenca: 21 dan

Primena:

ZASADI JABUČASTOG I KOŠTIČAVOG VOĆA 4,5 (45 ml na 100 m²) Tretiranje kada su korovske biljke visine 10 do 15 cm

SPEKTAR DELOVANJA

a) dobro suzbija (>90%) sledeće vrste: Ambrosia artemisiifolia, Lactuca serriola, Reseda lutea, Stellaria media, Plantago minor i Stenactis annua
b) zadovoljavajuće suzbija (75%-90%) sledeće vrste: Cirsium arvense, Hordeum
murinum, Sonchus oleraceus, Taraxacum o fficinale, Conyza canadensis i Sorghum halepense.

PREPORUKE I NAPOMENE:

prednost herbicida Cunami je u tome da se može upotrebiti u voćnjaku i za vreme vrućih letnjih dana jer na vrućini ne isparava. Preparat je fitotoksičan ukoliko dospe na zelene delove voćaka i čokote vinove loze. Poponac tretirati u fazi cvetanja, a travne pre cvetanja. Deluje samo na zelene delove, tako da se može koristiti već posle prve godine vegetacije, kada su stabla odrvenela. Korenovi izbojci voćaka i vinove loze mogu se uništavati bez uticaja na biljku. Tretiranja izvesti uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m²). Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, osim u zasadima voća i vinove loze, pod sledećim uslovima:
- površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od vodozaštitnih zona i voda;
- rubne zone (200-500 m) moraju se tretirati sa zemlje;
- brzina vetra ne sme biti veća od 2-3 m/s;
- utrošak vode je 50-100 l/ha.
Preparati na bazi iste aktivne materije registrovani su u okolnim zemljama za primenu u zasadima vinove loze (zasadi viših uzgojnih oblika), zasadima maline, kanalima za navodnjavanje i odvodnjavanje koji su u suvom stanju, na nepoljoprivrednim površinama, u usevima suncokreta, soje (u fazi zrenja tj.kada je seme crne boje) i uljane repice (u fazi zrenja, kada je 30% listova opalo) kao desikanti, i u usevu krompira za uništavanje cime krompira pre vađenja krtola.

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...