loading-img

Cornisto

Sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu

Aktivna materija Mezotrion 480 g/l

Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC)

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Cornisto je preparat koji ima istu aktivnu materiju i kolicinu aktivne kao preparati: Mezatron, Callisto 50 WG, Intermezzo ... On (Cornisto) moze da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

 

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Primena

Cornisto se koristi u usevu kukuruza posle nicanja useva, kada je kukuruz u fazi 2-8 listova
(faze 11-18 BBCH skale), a korovi u fazi 2-6 listova.
Cornisto se koristi u količini primene od 0,15-0,25 l/ha+ 0,5% okvašivača Atplus.

Utrošak vode 200-400 l/ha

Karenca
Obezbeđena vremenom primene

 

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: 

lipica (Abutilon theophrasti), štir običan (Amaranthus retroflexus), zečiji gorocvet (Adonis aestivalis), repica crna (Brassica nigra), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula (Datura stramonium), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), gorčica rapava (Sonchus asper), čistac (Stachys annua), boca obična (Xanthium strumarium), palamida (Cirsium arvense), renika obična (Lepidium draba)

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Porudžbine preko telefona nemaju popust

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...