loading-img

Boston 480 SL

Selektivni kontaktni herbicid, za suzbijanje širokolisnih korova u usevima soje, krompira, pasulja, graška, lucerke i kukuruza|

Aktivna materija Bentazon 480 g/l

Formulacija Koncentrovani rastvor (SL)

NAPOMENA: ( Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Boston 480 SL je preparat koji ima istu aktivnu materiju, kolicinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati: Basagran, Galbenon, Savazon... On (Boston) moze da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Delovanje

Boston 480 SL je folijarni, kontaktni herbicid, iz hemijske grupe diazina. Nakon što ga korovi usvoje preko lista, prouzrokuje inhibiciju procesa fotosinteze i iscrpljivanje rezervi ugljenih hidrata, što dovodi do uvenuća i propadanja. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C3.

Primena

Soja 3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²). U fazi od prve do treće troliske, a korovi u fazi 2 – 6 listova.

• Krompir 2 – 3 l/ha (20 – 30 ml na 100 m²). Kada je krompir visine 10-15cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova.

Pasulj 1,5 – 2,5 l/ha (15 – 25 ml na 100 m²). Posle formiranja druge troliske, pa do pred cvetanje, a korovi u fazi 2 – 4 listova.

• Grašak 3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²). Kada je grašak visine 8 – 10cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova.

Lucerka 3 l/ha (30 ml na 100 m²). Kada je lucerka visine 10 – 15cm, a korovi u fazi 2 – 6 listova.

Kukuruz 3 – 4 l/ha (30 – 40 ml na 100 m²). Posle nicanja kukuruza, a korovi u fazi 2 – 6 listova.

Utrošak vode 200-400 l/ha

Karenca:
42 dana - grašak, pasulj, krompir;
63 dana - kukuruz, strna žita, soja, lan, lucerka.

Preporuke i napomene vezane za primenu
- Može se mešati sa preparatima Imazar 40 i Tiffany 75 WG u usevu soje.
-Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.
- Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati samo strna žita, soja i lucerka.
- Kod osetljivih sorti krompira i pasulja može izazvati ožegotine, ako se primeni pri višim temperaturama. Treba sprečiti zanošenje preparata na susedne osetljive useve i zasade, kao što su: voće, vinova loza, duvan, šećerna i stočna repa.

 

SPEKTAR DELOVANJA

JEDNOGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI:
štir obični (Amaranthus retroflexus), vidovčica (Anagalis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), broćika-lepuša (Galium aparinae), ptičiji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica njivska (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium).

VIŠEGODIŠNJI ŠIROKOLISNI KOROVI:
maslačak (Taraxacum officinale).

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...