loading-img

Blauvit

NESISTEMICNI FUNGICID I BAKTERICID SA PREVENTIVNIM DELOVANJEM

BLAUVIT se u promet stavlja u obliku kvasljivog praska WP,plave boje.

Sastav preparata:

Aktivna supstanca: bakar-hidroksid

Sadrzaj: 500gr bakra (770 g/kg bakar-hudroksida)

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Blauvit je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Funguran oh, istu aktivnu materiju ali manu kolicinu i drugaciju formulaciju kao KocideChamp ... On (Blauvit) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Primena:

BLAUVIT se koristi u zasadima vinove loze za suzbijanje prouzrokovaca plamenjace (Plasmopara viticola) u koncentraciji od 0,35-0,4% (35-40g na 10l vode).Preparat se primenjuje preventivno u feno fazama 11-79 BBCH skale,u zavisnosti od potrebe.
MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA : Dva tretiranja na istoj povrsini u toku jedne godine.
UTROSAK VODE: 600-1000l/ha (6-10l na 100m2).
KARENCA (vreme izmedju poslednje primene preparata pre berbe):
21 dan za stone sorte i 28 dana za vinske sorte
RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zasticenom prostoru):
Do susenja depozita.
MOGUCNOST MESANJA SREDSTVA (kompatibilnost):Moze se mesati sa sumporom uz uslov da reakcija mesavine ostane neutralna i sa mineralnim uljima za primenu u toku mirovanja vegetacije.
NEMOGUCNOST MESANJA SREDSTAVA (nekompatibilnost-nemogucnost mesanja):Ne sme se mesati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat) I kalcijum polisulfidom.

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...