loading-img

Basar

Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta

Aktivna materija S-metolahlor
Karenca: 70 dana - silažni kukuruz;
Obezbeđena vremenom primene - kukuruz za zrno, soja, šećerna repa, suncokret
Doza/ koncentracija 1 - 1.5 l/ha

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Basar je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Oktagon, Tender, Mont... On (Basar) može da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

PRIMENA:

BASAR je selektivni herbicid, koji se koristi za suzbijanje
jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova na površinama za proizvodnju
kukuruza, soje, šećerne repe i suncokreta tretiranjem zemljišta posle setve, a pre
nicanja useva, kada korovi još nisu nikli ili su u fazi klijanja i nicanja, u količini:

Kukuruz, soja i šećerna repa:
 1,4 l/ha (14 ml na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5% humusa)
 1,5 l/ha (15 ml na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (>5% humusa)
Tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i korovskih biljaka.
Suncokret:
 1,0 l/ha (10 ml na 100 m2) na humoznim zemljištima (3-5% humusa)
 1,2 l/ha (12 ml na 100 m2) na jako humoznim zemljištima (>5% humusa)
Tretiranjem zemljišta posle setve, a pre nicanja useva i kovskih biljaka.
Utrošak vode: 200 – 400 l/ha (2 – 4 l na 100m2)

Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: jednom u toku godine
na istoj površini.

SPEKTAR DELOVANjA:

Dobro suzbija:

Jednogodišnji uskolisni korovi: klasača(Bromus mollis), svračica crvena(Digitaria
sanquinalis), proso korovsko(Echinochloa crus-galli), sirak divlji iz semena(Sorghum
halepese).

Jednogodišnji širokolisni korovi: štir obični(Amaranthus retroflexus), obični tušt
(Portulaca oleracea).

Slabije suzbija:

Jednogodišnji širokolisni korovi: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), pepeljuga obična(Chenopodium album), pepeljuga mnogocvetna(Chenopodium hybridum), mlečika sunceljubiva(Heliotropium europeum), lubeničarka njivska(Hibiscus trionum), dvornik ptičiji(Polygonum aviculare), dvornik veliki(Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična(Solanum nigrum), boca obična(Xanthium strumarium). Višegodišnji širokolisni korovi: tatula obična(Datura stramonium), palamida njivska (Cirsium arvensе), poponac njivski(Convolvulus arvensis), zubača obična(Cynodon dactilon).

NAPOMENE:

Ne sme primenjivati na slabo humoznim zemljištima (<1% humusa) i
zemljištima čija je pH < 5,5. Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na
susedne površine zasejane osetljivim usevima, a naročito uskolisne kao što su strna
žita. Ukoliko dođe do prevremenog skidanja ili preoravanja useva na tretiranim
površinama se može sejati samo kukuruz, bez dodatog tretiranja herbicidima. Posle 4-5
meseci na tretiranim površinama mogu se sejati i žita.

MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:

Mogućnost mešanja (kompatibilnost): Može se mešati sa sredstvima za zaštitu bilja
na bazi mezotriona i terbutilazina.
RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru):
Obezbeđena sušenjem depozita sredstva za zaštitu bilja.

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...