loading-img

Azin® 500 SC

Selektivni sistemični herbicid za suzbijanje jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Azin® 500 SC je preparat koji ima istu aktivnu materiju, kolicinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati: Rezon, Terbis, Zeazin... On (Azin) moze da uradi isti posao kao pomenuti preparati.

 

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.

Delovanje

Azin® 500 SC je selektivni sistemični herbicid iz grupe triazina. Usvaja se listom i korenom i koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova. Dovodi do inhibiranja transporta elektrona u procesu fotosinteze na receptorskom mestu fotosistema II. Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C1.

Aktivna materija: Terbutilazin 500 g/l

Formulacija: Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena

Kukuruz (merkantilni i silažni):
– 1,5 l/ha (za aridna područja i zemljišta sa 1 – 3% humusa)
– 1,5 – 2,5 l/ha (za humidna područja i zemljišta sa više od 3% humusa)

Vreme primene:

Posle setve, a pre nicanja ili posle nicanja do faze 3 lista kukuruza (faze 00-13 BBCH), a kada su korovi u fazi ponika do 2 lista.

Utrošak vode 200-400 l/ha

Karenca Merkantilni kukuruz - obezbeđena vremenom primene

Silažni kukuruz - 63 dana

Preporuke i napomene vezane za primenu
- U usevu kukuruza može se mešati sa preparatom Dragon 480 SL do fenofaze trećeg lista.
- Ne sme se primenjivati u kraškim područjima i na vrlo slabim humusnim zemljištima (manje od 1% humusa).
- Nema ograničenja u plodoredu posle primene ovog herbicida. Ukoliko dođe do preoravanja ili prevremenog skidanja useva, na tretiranim površinama se može sejati samo kukuruz.

Pored pomenute namene, postoje herbicidi sa ovom aktivnom materijom koji imaju registracijuj još u:

Suncokretu 1,5-2l/ha posle setve a pre nicanja useva

Karenca: obezbedjena vremenom primene

SPEKTAR DELOVANJA

Jednogodišnjie širokolisne korovske vrste:
štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), crvena vidovčica, (Anagallis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), vijušac njivski, (Bilderdykia convolvulus), srcolisna pepeljuga (Chenopodium hybridum), tatula obična (Datura stramonium),lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), bezmirisna kamilinca (Matricaria inodora), mišjakinja obična (Stellaria media), tušt (Portulacea oleracea), pomoćnica obična (Solanum nigrum),

Zadovoljavajuće suzbija tatula obična (Datura stramonium), dvornik veliki
(Polygonum lapathifolium), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), gorušica poljska, (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), mišjakinja (Stellaria media), a zadovoljavajuće suzbija tatula (Datura stramonium), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), pomoćnica obična (Solanum nigrum), boca obična (Xanthium strumarium).

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...