loading-img

Alkohometar orjentacioni hrvatski

Alkoholometar je sprava kojom se određuje zapreminski (u procentima) udeo alkohola u mešavinama alkohola i vode i bistrim alkoholnim destilatima. Pod ovim podrazumevamo alkoholna pića u kojima je udeo šećera mali.
Pošto alkoholometar radi na bazi upoređivanja gustine tečnosti i gustine alkohola, dodatni šećer i druge supstance menjaju gustinu tečnosti i utiču na tačnost merenja. Zbog toga on ne može tačno da tačno izmeri količinu alkohola u likerima i obojenim pićima (viski, konjak i dr.).
Alkoholometar najtačnije vrednosti pokazuje pri merenju bistrih rakija (šljiva, lozovača i sl.) i svih drugih mešavina alkohola i vode.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Pre upotrebe alkoholmetar i menzuru dobro oprati toplom vodom i osušiti čistom mekom krpom. Vrlo je važno da alkoholometar bude čist jer ostaci osušenog alkohola i šećera na alkoholometru menjaju njegovu težinu i utiču na tačnost merenja.
Da bi izmerili zapreminski udeo alkohola, sipajte uzorak destilata (rakije) u menzuru, poklopite otvoreni deo menzure i nekoliko puta je protresite da se tečnost dobro izmeša. Sačekajte da mehurići u tečnosti nestanu.
Suv alkoholmetar polako spustite u tečnost držeći ga za uži kraj. Alkoholometar mora slobodno da pliva u menzuri (ne sme da dodiruje dno ili zidove posude). Sačekajte da se potpuno umiri (na zidovima alkoholometra ne sme da bude mehurića vazduha).
Na skali očitajte izmerenu vrednost u zapreminskim procentima alkohola (vol.%). Pri očitavanju vrednosti linija oka mora biti u nivou površine tečnosti.

Napomena: Alkoholmetar je baždaren na temperaturu od 20oC, pa merenje treba da se vrši na toj temperaturi tečnosti.

Alkoholometar orijentacioni (bez termometra) ne može da izmeri temperaturu tečnosti, pa je zbog toga potrebno da se temperatura odredi pomoću neke druge sprave. Najčešće se u te svrhe koristi termometar za merenje temperature tečnosti koji mora da bude uronjen u tečnost do srednine menzure najmanje dva-tri minuta da bi pokazao tačnu temperaturu. Kod ovog alkoholometra precizne vrednosti alkohola u tečnosti se dobijaju jedino ako je temperatura tečnosti jednaka temperaturi na kojou je baždaren alkoholometar .
Ako dođe do odstupanja od temperature na koju je baždaren alkoholometar (20oC) izmerene vrednosti će biti samo približne orijentacione vrednosti.Održavanje: Nakon upotrebe alkoholometar operite toplom vodom i osušite ga čistom mekom krpom.

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...