loading-img

Alijansa

Fungicid u obliku kvašljivog praška – WP, žute boje


Aktivna materija: MANKOZEB+ METALAKSIL-M

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Alijansa je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Supernova, Ridomil Gold... On (Alijansa) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Takođe kilogram Alijanse se može dobiti mešanjem 800g 80% mankozeba (Prevent, Manfil...) i 100ml Leutar-a.Na ovaj način imamo 6g više metalaksila od Alijanse.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.


PRIMENA:

Preparat Alijansa je sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem koji se koristi za suzbijanje prouzrokovača biljnih bolesti u:


Usevu krompira i paradajza: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i prouzrokovača crne pegavosti (Alternaria solani), preventivnim tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zaražavanje ili u vreme pojave prvih simptoma, pri količini primene 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2).

Zasadu vinove loze: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), tretiranjem tokom vegetacije ( 13-81 faze BBCH skale), pre sticanja uslova za širenje bolesti , pri količini primene 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2).

Zasadu maline: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophthora fragariae var. rubi), tretiranjem preventivno, početkom vegetacije ili najkasnije po pojavi prvih simptoma oboljenja (faze 10-71 VVSN skale), pri količini primene 65g/10l/10m reda (6,5 g/l/m reda).

Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2) u vinogradima; 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m2) u zasadu krompira i paradajza;

Zalivanje zemljišta 20-30 cm od sredine reda, obostrano uz utrošak vode 1 l/m reda u zasadu maline.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: tri puta.
Maksimalno zaštitno dejstvo preparata je 14 dana, dok je pri smeni vlažnih i toplih perioda ili pri navodnjavanju 7-10 dana, a ukoliko je neprekidno vlaženje 5-6 dana.

Preparat se ne sme primenjivati u staklenicima i plastenicima.

 MEŠANjE SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILjA:

Preparat se može mešati sa drugim preparatima, ali uz prethodnu proveru kompatibilnosti.

Preparat se ne sme mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat), Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor. Takođe se ne sme mešati sa preparatima na bazi sumpora kod poslednjeg tretiranja u vinovoj lozi, jer se znatno produžava perzistentnost ditiokarbamatnih fungicida.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata pre berbe, odnosno žetve):
Obezbeđena vremenom i načinom primene za malinu, 21 dan za krompir i paradajz,
28 dana za stone sorte grožđa, 42 dana za vinske sorte grožđa.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju, i zaštićenom prostoru): 1 dan

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...