loading-img

Agrodimark

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Dikamba-DMA 480 g/l (578 g/l Dikamba DMA so)

NAPOMENA: (Ova napomena je nezvaničnog karaktera)

Agrodimark je preparat koji ima istu aktivnu materiju, količinu aktivne materije i istu formulaciju kao preparati Dragon, Plamen, Colloseum... On (Agrodimark) može da uradi isti posao kao pomenuti preparat.

Uporedite cene klikom na preparat označen crvenom bojom.


Formulacija: SL - koncentrovani rastvor
Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja

- Kukuruz 0,5 - 0,7 l/ha, Kada je kukuruz u fazi razvoja 3-5 listova a korovske vrste sa razvijenih 2 do 6 listova.

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia ), štir bljutavi (Amaranthus blitoides ), štir obični (Amaranthus retroflexus ), vijušac njivski (Bylderdikia convolvulus ), pepeljuga (Chenopodium album ), palamida (Cirsium arvense), konica obična (Galinsoga parviflora ), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium ), pomoćnica obična (Solanum nigrum ), gorčika (Sonchus spp .), čistac jednogodišnji (Stachys annua ), boca obična (Cirsium arvense), poponac obični (Convolvulus arvensis).

PREPORUKE I NAPOMENE:

Radi proširenja delovanja na jednogodišnje i višegodišnje korovske vrste u usevu kukuruza do 5. lista agroDimark (0,6 l/ha) + Siran 40 SC (1,25 l/ha).
Ne sme se primenjivati u semenskom kukuruzu i kukuruzu sa podusevom,
u kraškim područjima, na slabo humusnim zemljištima ispod 1%, na temperaturama višim od 25°C.
Fitotoksičan je za sve širokolisne useve i zasade.
Može se mešati sa preparatima na bazi terbutilazina, nikosulfurona, rimsulfurona, 2,4 D.
Može se primeniti na istoj površini jedanput

 

Popust

Popusti za registrovane korisnike

Ostvarite popust online kupovinom preko našeg sajta.

Za ukupan iznos računa:

  • do 5000 rsd nema popust
  • od 5000 - 30000 rsd popust je 2,5 %
  • preko 30000 popust je 5 %

Za porudžbine preko telefona vaze isti uslovi kao za online korisnike

Detaljne uslove kupovine možete naći ovde...